Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

695 träffar

Ex Valves

Typ 0121
 • Direktverkande, medieseparerad magnetventil med nominell diameter upp till DN 8
 • Underhållsfri klaffankarteknik
 • Vibrationssäkert spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Servicevänlig, robust manuell manövrering
 • Explosionsskyddade modeller

Typ 0142
 • Servostyrd magnetventil med membransystem med nominell diameter upp till DN 63
 • Plastventil för aggressiva och förorenade medier
 • Mediaseparerat, metallfritt utförande
 • Servicevänlig handmanöver
 • Kopplingssäkerhet via lägesindikator

Typ 0330
 • Direktverkande, medieseparerad ventil med nominell diameter upp till DN 5
 • Underhållsfri klaffankarteknik
 • Vibrationssäkert spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Servicevänlig, robust manuell manövrering
 • Explosionsskyddade modeller

Typ 0331
 • Direktverkande, medieseparerad ventil med nominell diameter upp till DN 4
 • Pilotventil med Bürkerts specifika flänsutförande (SFB)
 • Underhållsfri klaffankarteknik
 • Servicevänlig, robust manuell manövrering
 • Explosionsskyddade modeller

Typ 0340
 • Servostyrd kolvventil med nominell diameter upp till DN 40
 • Ökad driftsäkerhet genom fällbart ankare
 • Servicevänlig handmanöver
 • Energibesparande impulsutförande
 • Explosionssäkert utförande

Typ 5282
 • Servostyrd membranventil med nominell storlek max. DN 65
 • Ventil med skiljemembran för frätande och förorenade medier
 • Stängnings- och öppningstiderna kan ställas in separat
 • Explosionsskyddade modeller (kat. 2)
 • Servicevänlig manuell manövrering

Typ 5404
 • Servostyrd kolvventil med nominell diameter upp till DN 25
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Omformarens hölje med hög ytkvalitet
 • Explosionssäkert utförande
 • Lämplig för användning med gas och ånga

Typ 6013
 • Direktstyrd och kompakt ventil med nominell diameter upp till DN 6,0
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Ökad läckagesäkerhet genom fastsvetsat kärnstyrrör
 • Explosionssäkert utförande
 • Energibesparande pulsversioner

Typ 6014
 • Direktverkande och kompakt ventil med nominell diameter upp till DN 2,5
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Banjo-skruvförbindelse för montering direkt på pneumatiska ventiler
 • Servicevänlig handmanöver
 • Energibesparande pulsversioner

Typ 6027
 • Direktstyrd, kraftfull ventil med nominell diameter upp till DN 12
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Ökad läckagesäkerhet genom fastsvetsat kärnstyrrör
 • Explosionssäkert utförande

Typ 6213
 • Servostyrd membranventil med nominell diameter upp till DN 40
 • Fast anslutet membran öppnar utan differenstryck
 • Vibrationssäkert, spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Stängningsdämpad och tyst
 • Omformarens hölje med hög ytkvalitet

Typ 6240
 • Servostyrd och kompakt kolvventil med nominell diameter upp till DN 13
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Ökad läckagesäkerhet genom fastsvetsat kärnstyrrör
 • Öppnas säkert med fast anslutet kolvsystem
 • Explosionssäkra utföranden

Typ 6281
 • Servostyrd membranventil med nominell diameter upp till DN 50
 • Vibrationssäkert, spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Stängningsdämpad och tyst
 • Omformarens hölje med hög ytkvalitet
 • Servicevänlig manuell manövrering

Typ 6430
 • Servostyrd kolvventil från DN8 till DN40
 • Ökad driftssäkerhet genom klaffankarteknik
 • Servicevänlig manuell manövrering
 • Energisnål ”Kick and Drop” - eller impulsspolar
 • Explosionsskyddade varianter på förfrågan

Typ 6519
 • Högt flöde
 • Låg elektrisk effektförbrukning
 • Enkel- eller blockmontering
 • Standard-, EEx m-, EEx i-utföranden
 • G 1/4" muff eller NAMUR-fläns

Min jämförelselista