Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Projektledning

Nyckeln till ett framgångsrikt projektgenomförande.

Hantering av de olika arbetsuppgifter som ingår i målinriktad produktutveckling kräver motsvarande projektplanering, samordning och styrning.
Bürkerts projektledningsmetod innebär att vi ger dig en samarbetsram som är anpassad efter dina behov.

Era mervärden

 • Förverkligande av ert individuella utvecklingsprojekt
  Baserat på en gemensam analys av era tekniska krav utarbetar vi gemensamt en lämplig produktspecifikation som är perfekt anpassad till utvecklingsplanen.
 • Transparent slutdatum och kostnadsplanering
  Regelbundna möten om tidsfrist och kostnadsutveckling för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och ett gott samarbete.
 • Effektivt och ändamålsenligt projektflöde
  En upprepad planering med ökande detaljutformning i projektgenomförandet tillåter justeringar och säkerställer effektiv projektledning.
 • Minimal risk
  Fasrelaterade uppdrag och godkännanden skapar struktur och minskar risken för er.
 • Direkt kommunikation
  Flexibelt deltagande från de tekniska specialister som krävs för ditt projekt säkerställer konstant tillgång till kompetenta kontakter för era projektspecifika frågor. Grunden för detta är en projektledningsmetod som tillämpas konsekvent inom hela företaget.
 • Kostnads- och tidsoptimerad projektomfattning anpassad efter era behov
  Era behov avgör vilken omfattning projektledningsverktygen ska ha, vilket optimerar utgifter och kostnader. Våra specialanpassade projektstyrningssystem säkerställer ett högeffektivt genomförande.

 

 

Min jämförelselista