Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Plastteknik

Hela plastprocessen från ett ställe.

Helhetsförverkligande av ert projekt

Hela processen, från utveckling och verktygstillverkning fram till tillverkning av era produkter äger rum under ett och samma tak hos oss och det tar bara några minuter till fots att ta sig runt.
I vissa fall är en anslutningsplatta eller ett hölje av plast istället för metall ett lönsamt alternativ, vilket Bürkert snabbt kan erbjuda i en utmärkt kvalitet. Bürkerts kompetens inom plast sträcker sig långt utöver ren formsprutning. Från materialval och kvalificering, via komponentutveckling, prototyping, simulering, verktygstillverkning och teknik till formsprutning kommer hela plastprocessen från ett ställe.

Plastteknik – översikt för era mervärden

 • Era krav genomförs snabbt
  Utvecklingsavdelningens direkta närhet till den interna verktygstillverkningen och plasttillverkningen möjliggör korta avstämningsvägar och därmed att era krav kan genomföras snabbt.
 • Utmärkta produktegenskaper
  Vi garanterar ett gediget materialval från ett brett spektrum av kvalificerade standardplaster och högpresterande plaster för era krav, samt internationellt godkända material och produktionsplatser, vilka säkerställer en utmärkt produktkvalitet.
 • Transparent datums- och kostnadskontroll
  En kontaktperson för hela produktskapandeprocessen möjliggör en transparent datums- och kostnadskontroll.
 • Optimerad projekttid och minimal projektrisk
  Beroende på önskad exakthet, detaljnoggrannhet och ytkvalitet har vi utvalda prototyptillverkningsförfaranden med tillhörande material till vårt förfogande. Dessutom erbjuder vi sprutade prototyper av originalmaterial från prisvärda verktyg. Därigenom garanterar vi en optimerad projekttid och minimal risk, eftersom de nödvändiga funktionerna och specifikationerna för installationsutrymme säkerställs redan under prototypfasen och kan testas. Därmed reduceras tidskrävande ändringsarbeten för serietillverkningsverktyg till ett minimum och en smidig början av serietillverkningen säkerställs.
 • Effektivt genomförande av era produktidéer
  Flexibla tillverkningsprocesser garanterar ett effektivt genomförande av era produktidéer från enkla komponenter till komplexa komponentgrupper. Vi faller då tillbaka på vår mångåriga erfarenhet av hela plastprocesskedjan, från materialval via artikelkonstruktion och verktygstillverkning till serietillverkning.

 

   

Materialval med stor mångfald av material

 

 

 

Laboratorium för kvalificering av utvalda material

 

 

 

Komponentutveckling

 

 

 

Prototyping för kontroll och funktions och installationsutrymme

 

 

 

Artikel- och verktygssimulering

 

 

 

Verktygskonstruktion och verktygstillverkning

 

 

 

Teknik

 

 

 

Plastsprutning

Min jämförelselista