Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Lösningar för framgångsrik Clean-in-Place (CIP)

Teknologi för rena processer – allt du behöver för din CIP applikation.

Dina fördelar:

 • Tillförlitliga och effektiva rengöringsprocesser
 • Minimerat tidsuppbåd
 • Sänkta underhålls- och installationskostnader

I tillämpningar med mycket höga hygienkrav, t.ex. inom läkemedels- eller livsmedelssektorn, har Cleaning-in-Place (CIP) en särskilt viktig funktion. Samtliga ledningar och rör måste med jämna mellanrum spolas igenom med ett rengöringsmedium för att avlägsna bakterier och kemiska och biologiska avlagringar samt förhindra spridningen av mikrober, för dessa kan påverka produktkvaliteten negativt.

För att säkerställa en fullständig rengöring av behållare, ledningar och rör använder man fasta eller flyttbara installationer för en tillräcklig genomspolning av anläggningen med vatten eller ett basiskt, syrahaltigt eller desinficerande rengöringsmedium. Högprecisa sensorer och ventiler leder mediet dit det behövs och medger en effektiv rengöring (CIP).

CIP system för rengöring i tre steg

 1. Den mekaniska spolningen avlägsnar avlagringarna på ytan genom tillräckligt tryck och reglerad flödeshastighet.
 2. Den kemiska reaktionen med rengöringsmedlet startar den sista nedbrytningen som eliminerar de fina resterna sista rester.
 3. En avslutande steriliseringsprocess avlägsnar de sista resterna av bakterier och mikroorganismer.

 

Rengöringsprocessen bör genomföras utan manuell demontering eller aktivt ingrepp utifrån. Vidare gäller det att utforma rengöringsförloppet så effektivt att värmeförluster undviks och vattenförbrukningen sänks. Därför räknar man redan vid anläggningsplaneringen med en lämplig Cleaning-in-Place-installation (CIP) som svarar mot de hygieniska kraven. I det sammanhanget är framför allt ett harmoniskt samspel mellan komponenterna viktigt.
Med vidsträckt erfarenhet från flera områden samt en bred produktportfölj med komponenter som är anpassade till varandra sörjer vi för en ren Clean-in-Place-lösning (CIP) inom vitt skilda användningsområden.

För varje krav en ren lösning – komponenter för din Cleaning-in-Place-process (CIP)

För en ren Cleaning-in-Place-lösning (CIP) behövs inte bara den rätta blandningen av rengöringsmedier utan även tillförlitliga komponenter. För detta erbjuder vi olika processventilsystem, sensorer och ventilblock för friktionsfritt fungerande förlopp i dina tillämpningar. Det sträcker sig från exakt reglerad matning av rengöringsmediet till automatisering och kvalitetskontroll. För dina Clean-in-Place-krav (CIP) en ren angelägenhet.

Säker matning av CIP-vätskor

Våra processventiler ansvarar för en säker fördelning av olika vätskor. Beroende av de hygieniska kraven och av uppgiften kan olika ventiltyper som membranventiler, magnetventiler och doseringspumpar komma till användning. Vid behov kan även kompletta ventilblockslösningar förverkligas. Vi hjälper gärna till vid valet av passande komponenter för din individuella situation. Kontakta oss så hittar vi tillsammans den passande lösningen.

Försörjning med CIP-vätskor:

 • Högsta effektivitet genom flexibel och tillförlitlig vätskeförsörjning och -bortskaffning
 • Modulärt system för enkel integration
 • Sammantaget mindre avlagringar på grund av hus utan döda utrymmen

Idealiska komponenter för ditt CIP:

Typ 2034

Multifunktions,- block- och svetslösning

Typ 2034
 • Minimalt dött utrymme
 • Hermetisk separation av mediet från drivenheten med hjälp av membran
 • Enkel integrering av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Variabelt block- och svetshus
 • Kvalitetscertifieringar FDA/3A

Typ 8840

Modulär processventilnod – fördelare och samlare

Typ 8840
 • Monteringsfärdiga ventilnoder
 • Kompakt konstruktion utan potentiella läckageställen
 • Inget monteringsuppbåd
 • Ingen rördragning mellan ventilerna
 • Beprövade drivenheter för enkel automatisering

Typ 2100

Pneumatiskt manövrerad 2/2-vägs snedsätesventil ELEMENT för decentraliserad automatisering

Typ 2100
 • Höga flödesvärden
 • Lång livslängd
 • Enkel integrering av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Flödesoptimerat hus av rostfritt stål med muff-, kläm- eller svetsanslutning
 • Lämplig för ånga

Typ 2101

Pneumatiskt manövrerad 2/2-vägs rak sätesventil ELEMENT för decentraliserad automatisering

Typ 2101
 • Kompakt konstruktion
 • Lång livslängd
 • Enkel integrering av automatiseringsenheter med ELEMENT
 • Hus av rostfritt stål med fläns-, muff- eller svetsanslutning
 • Lämplig för ånga

Typ 2301

Pneumatiskt manövrerad 2-vägs-regleringsventil ELEMENT med rakt säte

Typ 2301
 • Utmärkt kvalitet
 • Lång brukstid och underhållsfri drift
 • Flödesoptimerat ventilhus av rostfritt stål
 • Flera Kvs-värden per anslutningsstorlek genom utbytbar regleringsgarnitur
 • Regulatorn kan monteras direkt utan externa slangar

Intelligenta automatiseringskoncept

För att alla automatiseringsprocesser i din anläggning ska avlöpa tillförlitligt erbjuder vi ett flertal ventilblock och styrhuvuden som sörjer för en tillförlitlig koppling och återkoppling.
Genom bedömning av din specifika anläggningssituation och styrkorna och svagheterna hos olika automatiseringskoncept finner vi den lämpliga lösningen för din individuella situation. Kontakta oss om du är intresserad.

Automatisering

 • Intelligenta och inbördes avstämda komponenter
 • Tillförlitlig koppling för rena processer
 • Bästa tänkbara översikt tack vare statusindikeringar även på plats

Komponenter för din CIP-automatiseringslösning

Typ 8691

Styrhuvud för decentraliserad automatisering av processventiler ELEMENT

Typ 8691
 • Beröringslös induktiv registrering av ventilinställningar (teach-funktion)
 • Färglysande statusindikering
 • Inbyggd styrluftkanal till drevet
 • Fältbussgränssnitt AS-gränssnitt, IO-Link eller Bürkert systembuss (büS)
 • Med ATEX II kat 3G/D / IECEx-godkännande

Typ 8652

AirLINE - ventilön - optimerad för processautomatisering

Typ 8652
 • Säkerhetsorienterad avstängning av ventiler är möjlig
 • Enkel diagnos tack vare LC-display
 • Processäkerhet tack vare pneumatiska funktioner
 • Optimerade för montering på kopplingsskåpsgolvet
 • Explosionsskyddade modeller i enlighet med ATEX/IECEx zon 2

Tillförlitlig kontroll genom sensorer

För optimal drift av Cleaning-in-Place-systemet (CIP) ska alla eventuellt uppträdande avvikelser identifieras och elimineras. Här får du mer säkerhet genom våra analyssensorer samt nivå-, tryck- och temperaturmätare. De skyddar anläggningen mot störningar och säkerställer till exempel den idealiska temperaturen för rengöringsmedier. Tala med oss om du vill veta mer om ämnet kvalitetskontroll. Vi hjälper dig gärna.

Kvalitetskontroll

 • Dimensionerad gör anspråksfulla, hygieniska tillämpningar
 • Reducerat resursbehov för underhåll tack vare robusta komponenter
 • Funktionella och utvidgningsbara programvarulösningar

Komponenter för kvalitetskontroll hos ditt CIP-system

Typ 8221

Konduktivitetssensor för hygieniska applikationer

Typ 8221
 • Perfekt för krävande användning i hygieniska applikationer (CIP- och SIP-kompatibel)
 • Varianter finns tillgängliga för olika konduktivitetsområde
 • Tack vare stöd för de viktigaste processanslutningarna kan individuella kundönskemål genomföras.
 • Passar perfekt med vår multifunktions transmitter/controller typ 8619

Typ 8619

multiCELL – multikanals-/multifunktions-transmitter/-kontroller

Typ 8619
 • Direkt anslutningsmöjlighet till de flesta sensorer för flöde, pH-/ORP-värde, klor och konduktivitet
 • Enkelt, intuitivt användargränssnitt med stor grafikdisplay, inställningsbar bakgrundsbelysning (4 användardefinierade vyer)
 • Hårdvara med utökningsmöjligheter (upp till 6 fritt konfigurerbara kopplingsplatser)
 • Industriellt ethernet (Modbus TCP, PROFINET eller EtherNet/IP) kan beställas som tillval
 • Funktionsutökning med hjälp av mjukvara som tillval

Typ 8098

FLOWave, SAW-flödesmätare

Typ 8098
 • Utan några delar i mätröret
 • I enlighet med hygieniska krav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Idealisk för vätskor med låg eller ingen konduktivitet
 • Digital kommunikation, parameterinställning via communicator, display och Wi-Fi
 • Kompakt, låg vikt och låg energiförbrukning

Min jämförelselista