Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Distribuerad automation

Oavsett om det handlar om tillverkning av läkemedel eller livsmedel är hygien, säkerhet och övervakning 24/7 av största vikt. Med hjälp av en distribuerad automationsanläggning går det att uppnå. Det fungerar i både nya och befintliga anläggningar och behöver inte vara särskilt svårt. Upptäck vårt breda sortiment och se hur enkelt du kan kombinera och sammanföra produkter som ventilblock, styrskåp och processventiler i ett automationssystem. 

 • Fotografische Darstellung eines komplexen Schaltschranks mit Ventilinseln, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Fotografische Darstellung einer komplexen Anlage mit Schaltschränken, Kabeln, Rohren und Schläuchen
 • Grafische Darstellung eines Ausschnittes aus einem Förderband mit justierbarer Führung, Detaildarstellung Ventilinsel und Prozessventil
 • Grafische Darstellung eines Konzepts, das Schaltschrank mit SPS, Ventilinseln AirLine Field, Industrial Ethernet Gateway und Bürkert I/O-Module umfasst
 • Grafische Darstellung eines Förderbandes mit automtisert justierbarer Führung über Rollen und Pneumatik; Ventilinseln und gamit verbundenen Ventilen

När är distribuerad automation aktuellt?

 • När du behöver ha ventilerna tätt placerat i anläggningen.
 • När du önskar en flexibel utformning av anläggningens del-system.
 • När du vill automatisera enskilda processteg i en befintlig anläggning.

Med en systemlösningen från Bürkert anpassas komponenter som styrskåp eller fältmoduler och processventiler optimalt till varandra och kan sömlöst kopplas ihop med intelligenta komponenter. En förkvalificerad plattform underlättar både planering och ingenjörsarbete. Det distribuerade automationskonceptet kan utökas när som helst och med minimal arbetsinsats.

Utan ett styrskåp: Processtillförlitlighet och produktkvalitet direkt på plats

Vad är särskilt viktigt för dig? En snabb koppling? Minsta mängd kablar och slangar? De innovativa AirLINE Field ventilöarna från Bürkert erbjuder båda. Eftersom du kan installera dem nära processen, koppla ventilerna extremt snabbt på grund av de korta pneumatiska avstånden. Det betyder att du behöver mindre tryckluft och mindre energi samtidigt. Med hjälp av en fördelad styrning kan du också identifiera fel snabbt och exakt och stänga av enskilda moduler istället för hela anläggningen. Det sparar tid och pengar.

Typ 8653 AirLine Field
Fördelade automatisering utan styrskåp/direkt på plats

Med styrskåp: Tillförlitlig automatisering i närheten av processen.

Vill du automatisera de pneumatiska funktionerna i din anläggning? Ventilöar från Bürkert i ett styrskåp är lämpliga för detta. Baserat på ventilöarna styr du processer via ett nätverk av enkelventiler. På detta sätt kan du inte bara effektivisera dina produktionsprocesser utan också göra dem säkrare. Eftersom du kan känna igen fel tidigt med hjälp av en väl genomtänkt diagnosfunktion – på enheten och på driftledningsnivån.

Styrskåp-lösningar-inviduellt konfigurerbara
Fördelad automatisering med styrskåp – processnära

Manuella lösningar och dess svagheter.

Det bästa sättet att förstå fördelarna med automatiserade processteg är ett exempel. Därför överväger vi extraktionsprocessen för produktion av socker eller sockersirap i följande: Ett transportband transporterar krossade sockerbetor från skärmaskinen till extraktionstornet, där saften extraheras. För att betmassan och den rinnande saften inte ska glida bort, är transportbandet utrustat med justerbara styrningar som måste flyttas med kort varsel beroende på blandningens mängd och storlek. Så passagen blir större eller mindre. I en konventionell tillverkningsprocess måste anställda påverka cylindrar för hand för att ge styrningarna rätt position.

Många eller stora betmassor
Få eller små betmassor
Varuutförsel
Juiceutvinning

Processtillförlitlighet med distribuerad automation

För att automatisera ett manuellt processteg som korrigering av det beskrivna transportbandet är ett fördelat automatiseringskoncept med komponenter i hygienisk design en innovativ lösning. I exemplet som visas här styrs cylindrar från en tredje part pneumatiskt med AirLINE Field Typ 8653. Återkopplingen till cylindern ansluts enkelt till den digitala ingångsmodulen ME64 via en M12-kabel. Den pneumatiska modulen typ 8653 (IP65/IP67) kan för en snabb reaktion respektive kopplingstid placeras nära cylindern. ME63-gateway är nätverksansluten med styrskåpet och med det centrala PLC/SCAD-systemet via EtherNet/IP. Det har en stor fördel: Operatören behöver inte längre gå till cylindern och manuellt styra en pneumatisk fördelare. Men tvärtom: Han kan kontrollera centralt om cylindern är öppen eller stängd och justera den individuellt om det behövs.

Industriellt Ethernet
Styrskåp med PLC
Industrial Ethernet nätport av typ ME63 är den centrala styrenheten för Bürkert-produkter.
Typ 8653 AirLINE Field
Bürkert I/O -moduler (In/Ut) typ ME64 används för att hämta kopplingssignaler från olika sensorer.
EDIP – Effektiv plattform för integrering av enheter

Fördelarna med ett distribuerat automationskoncept

Några exempel

Lösning 1: Hygieniska styrskåp med avstånd till själva processen.

Ibland är omgivningsförhållandena tuffa. Damm, fukt, kyla eller värme kan verkligen påverka automatiserade anläggningar. Därför erbjuder Bürkert "Hygienic Design" i enlighet med kapslingsklass IP67 i rostfritt stål. Det är inte bara extremt motståndskraftigt mot rengöringsmedel, utan tätar också ventilöarna i styrskåpet från all miljöpåverkan. Dessutom ger de helt stängda styrskåpen, som vanligtvis ligger relativt långt bort från själva processen, ytterligare arbets- och processäkerhet genom att förhindra att anställda oavsiktligt lossar ledningar eller andra element.

Fördelar genom avstånd till processen:
 1. av säkerhetsskäl är helt stängda styrskåp placerade långt borta från processen.
 2. Ventilgrupperna i kontrollskåpet är perfekt skyddade från miljöpåverkan
 3. Processens tillförlitlighet ökar eftersom oavsiktliga felmanövreringar utesluts

 

Schaltschrank mit intelligenten Prozessventilen

 

Lösning 2: Mindre styrskåp och fördelade enheter direkt på plats

Alternativet är: så nära processen som möjligt. De mindre styrskåpen för denna lösning kräver mindre utrymme i anläggningen och kan därför flyttas till omedelbar närhet av aktiviteten. Där finns också fältenheterna som drar nytta av snabba ventilbytestider. Kablar och rörledningar är särskilt kompakta, så att mindre tryckluft krävs för att manövrera ventilerna. Samtidigt är automatiseringssystemet extremt flexibelt: Om ytterligare cylindrar ska anslutas senare, möjliggör den här lösningen snabb och enkel integration.

Fördelarna med fördelande enheter:
 1. Små styrskåp är nära till hands placeras på fältenheterna och den faktiska produktionsprocessen
 2. Kort kabeldragning garanterar snabba ventilväxlingstider och låg tryckluftförbrukning
 3. Flexibelt koncept gör att ytterligare cylindrar kan läggas till för ett senare anslutningstillfälle

 

Schematische Darstellung eines Ausschnitts einer Anlage mit Ventilinseln und verbundenen Ventilen

 

I ovan exempel valde kunden lösning 1, eftersom dennes anläggning utsätts för hårda väderförhållanden. Vilket val hade du gjort?

Line

Kundcase - processautomation i praktiken

Många av våra kunder styr redan sina anläggningar framgångsrikt med lösningar inom distribuerad automation. Upptäck mer om hur du kan digitalisera, optimera och utforma särskilt säkra produktionsprocesser med distribuerad automation.

WEIHENSTEPHAN – bryggprocess framgångsrikt automatiserad

Foto Biergläser, die gerade mit Bier befüllt werden

Pilotbryggeriet i Weihenstephan forskningscentrum för bryggnings- och livsmedelskvalitet har automatiserats på ett sådant sätt att bryggerimästaren kan styra allt via sin dator: Hela bryggningsprocessen blir begriplig och effektivare.

Upptäck mer om vår automatiseringslösning för bryggningsprocessen.

DANONE – Mer säkerhet vid produktion av yoghurt och desserter

Foto von drei Joghurt-Gläsern

Nya säkerhetsåtgärder införs regelbundet i livsmedelsproduktion. Danone kunde enkelt uppgradera den automatiska anläggningen i Ochsenfurt: med de nya Bürkert-ventiltyperna för säkerhetsrelaterad avstängning.

Upptäck mer om vår automatiseringslösning inom mejerisektorn.

FRIESLANDCAMPINA – automatisera produktionen i en hygieniskmiljö

Foto aus dem Inneren eines Molkereibetriebes

Det moderna mejeriföretaget FrieslandCampina visar imponerande, hur produktionen kan automatiseras mitt i hygienkänsliga områden. Med ”AirLINE Quick” ventilgrupper från Bürkert i högtrycksskåpet är anläggningarna inte bara enklare att rengöra, utan också kostnadssparande.

Upptäck mer om vår automationslösning för hygien miljö.

WASSERWERKE EVERSWINKEL – dricksvattenbehandling

Foto aus dem Inneren eines Wasserwerkes

Vattenverket i Everswinkel doserar nu automatiskt den oxiderande luften under dricksvattensbehandling. Behandlingen av dricksvatten är reproducerbar och effektivare.

Upptäck mer om vår automationslösning för dricksvattenbehandling.

 

Line
Decentraliserad automatiseringDecentraliserad automatisering

Anläggningar för produktion av livsmedel eller läkemedel måste vara effektiva, säkra och hygieniska. För att säkerställa bearbetning av värdefulla material utan restprodukter och korskontaminering, för att säkerställa produktkvaliteten hela tiden och inte riskera driftstopp, är en digital processövervakning avgörande. Det enklaste sättet att göra detta är med decentraliserade automationslösningar som styr intelligenta komponenter lokalt och kan reagera snabbt. För att säkerställa att en sådan ventilteknik med korta avstånd passar optimalt in i era befintliga maskin- eller anläggningskoncept, ger objektiva råd och har lösningsneutrala erbjudanden redo för er. Genom att göra det minskar vi allt detta till ett minimum, vilket ni kan göra utan: Komplexitet, risk och ingenjörsinsats. Vi hjälper gärna till.

 

Min jämförelselista