Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Decentraliserad automatisering

Anläggningar för produktion av livsmedel eller läkemedel måste vara effektiva, säkra och hygieniska. För att säkerställa bearbetning av värdefulla material utan restprodukter och korskontaminering, för att säkerställa produktkvaliteten hela tiden och inte riskera driftstopp, är en digital processövervakning avgörande. Det enklaste sättet att göra detta är med decentraliserade automationslösningar som styr intelligenta komponenter lokalt och kan reagera snabbt. För att säkerställa att en sådan ventilteknik med korta avstånd passar optimalt in i era befintliga maskin- eller anläggningskoncept, ger objektiva råd och har lösningsneutrala erbjudanden redo för er. Genom att göra det minskar vi allt detta till ett minimum, vilket ni kan göra utan: Komplexitet, risk och ingenjörsinsats. Vi hjälper gärna till.

 

Kontrollera anläggningen på ett decentraliserat sätt – för ökad produktivitet och säkerhet

Detsamma gäller tillverkning av farmaceutiska produkter och livsmedel: För att slutprodukter ska kunna produceras med genomgående hög kvalitet måste produktionsanläggningen alltid kontrollera och reglera alla medier. Snabbkopplande, intelligenta processventiler är avgörande för detta. De ingår i ett helhetskoncept som vi utformar och implementerar speciellt för er som en del av en objektiv rådgivning. Detta resulterar i individuellt planerade decentraliserade automatiseringslösningar för att säkerställa att infrastrukturen och ventilstyrningen för era anläggningar gör exakt det de är avsedda att göra och kan övervakas kontinuerligt på grundval av ett stort antal parametrar.

Mer produktiv tack vare intelligenta styrhuvuden från Bürkert

Decentraliserad automatisering med Bürkert innebär: Lokalt styrda processventiler reglerar systemets funktion. Intelligensen döljer sig i styrhuvudena – ett koncept med flera fördelar. Styrhuvudet typ 8681 är också universellt tillämpligt, så att processventiler från olika tillverkare är lätta att automatisera med denna lösning

När ska ni satsa en automatiserad inställning?

  • Om ni behöver en tydlig, flexibel pneumatisk styrning.
  • Om ni uppskattar värdet av transparenta processer och snabb driftsättning.
  • När ni behöver information på plats i realtid för kritiska processer.
  • Om ni vill säkerställa en säker, kontrollerbar produktion av läkemedelsprodukter eller livsmedel.

Utmaningar i traditionella begrepp

Diskret kabeldragning leder till mycket ansträngning. Med hjälp av exemplet med en tappningsmaskin för livsmedel eller farmaceutiska produkter blir utmaningarna synliga: För processen krävs olika drivningar, flödesmätare, tryck- och temperatursensorer. Varje enhet har en kabelanslutning till en diskret port på en IO-modul i kopplingsskåpet. Ofta, som i det här exemplet, används enheter med 4–20 mA-gränssnitt och binära ingångar och utgångar. Till följd av detta är antalet funktioner begränsat – precis som bandbredden och följaktligen mängden diagnostiska data.

Tappning
Strömförsörjning
PLC
Analog in
Analog ut
Binär ut
Kopplingsskåp
Processventil

Ökad säkerhet, mindre ansträngning tack vare intelligent nätverk

Stor ansträngning när du ansluter? Nej, det kan göras bättre: Våra kommunikationsingenjörer har utvecklat en alternativ lösning. Det minskar antalet kablar till fyra enheter, samtidigt som endast en typ av IO-Link-master tjänar alla anordningar. All relevant data finns tillgänglig digitalt – och betydligt fler parametrar kan läsas av än i konventionella lösningar. Detta möjliggör permanent diagnostik för att säkerställa anläggningens tillgänglighet vid alla tillfällen. Dessutom ökar en integrerad S2-redundans tillgången till anläggningen − ren säkerhet. Eftersom alla stickkontakter byts ut av M12-kontakter är monteringsprocessen för elektrisk utrustning mycket snabb, säker och enkel. Genom anpassning från analoga till digitala enheter eliminerar också behovet av omkalibrering efter en viss driftstid.

Ethernet
Fel- och underhållsmeddelanden
IO-Link master
PLC/HMI
IO-Link i fältet
Sensor/ställdon
PLC
ERP/MES/SCADA

Installation på 60 minuter istället för sju timmar

Ett exempel från tappningssektorn illustrerar skillnaderna i installationstiden. En tappningsmaskin behöver olika komponenter, såsom drivning, flödesmätare, tryck- och temperatursensorer och som måste samordnas för att bidra till önskat produktionsresultat.
I beräkningsexemplet antar vi att 32 styrhuvuden krävs. Ett styrhuvud med tre återkopplingsdon, extern initiator, spänningsförsörjning och tre ventilutgångar har tolv trådar på varje sida av kabeln i ett diskret utförande. För driftsättning och analog avståndsmätning måste en behörig elektriker installera 768 ändhylsor på ledningarna för 32 styrhuvuden och även ansluta alla kablar till enhetens anslutningar och i kopplingsskåpet. Detta är en uppgift för en hel dag och som tar cirka sju timmars arbete.
Om däremot en Bürkert-lösning med två M12-kontakter per enhet används, reduceras installationstiden till en timme – vilket innebär en tidsbesparing på sex timmar.

Installationsinsats i timmar
Antal maskiner
IO-Link
Konventionell lösning

Decentraliserad automatisering i praktiken

Många Bürkert-kunder förlitar sig redan på individuellt styrda processventiler med intelligenta styrhuvuden. Följande användarrapporter ger förslag på hur produktiviteten kan ökas med decentraliserad automatisering

Duits & Lauret

Duits & Lauret är ett holländskt specialbryggeri nära Utrecht.
Ta reda på hur Bürkerts erfarenhet av automatisering bidrar till produktkvalitet och produktivitet.

Novo Nordisk

Foto Detail einer Anlage mit Ventilen und Rohren, Ventile mit leuchtenden LED-Statusanzeigen

Producera fler insulinpatroner på ett mer användarvänligt sätt
I en ny produktionslinje av insulinampuller valde läkemedelsföretaget vätskespecialisten Bürkert. Den tekniska lösningen hjälpte Novo att göra sina användarprocesser mer användarvänliga och att öka sin output. Ta reda på hur även ni kan göra det.

 

Unither Pharmaceuticals

Foto des Gebäudes von Unither Pharmaceuticals

Automatisera säkert och pålitligt
Läkemedelstillverkaren producerar nu helt automatiskt i Gannat, Frankrike. Moduluppbyggda membranventilerna ELEMENT från Bürkert ger säkerhet och tillförlitlighet med integrerade diagnosfunktioner. Läs mer om fördelarna med ELEMENT-serien.

Fromagerie Bel

Foto Siloanlage von Fromagerie Bel

Hygienisk ostproduktion
Styrhuvuden typ 8681 uppfyller de höga hygieniska kraven på ostproduktion särskilt väl – de är hygieniskt utformade, resistenta mot aggressiva rengöringsmedel och uppfyller skyddsklass IP65/67. Ni kan automatisera er anläggning på liknande sätt.

 

Teisseire

Foto des Gebäudekomplexes des Unternehmens Teisseire

-ventilstyrning för sirup
Teisseire satsar på innovativ processteknik – där styrhuvud typen 8681 spelar en nyckelroll vid aktivering av processventiler. Intelligent fältbussteknik säkerställer snabba processer och säkerhet. Läs hur ni gör det.

 

 

Distribuerad automationDistribuerad automation

Oavsett om det handlar om tillverkning av läkemedel eller livsmedel är hygien, säkerhet och övervakning 24/7 av största vikt. Med hjälp av en distribuerad automationsanläggning går det att uppnå. Det fungerar i både nya och befintliga anläggningar och behöver inte vara särskilt svårt. Upptäck vårt breda sortiment och se hur enkelt du kan kombinera och sammanföra produkter som ventilblock, styrskåp och processventiler i ett automationssystem. 

 

Line

Ni vill veta hur mycket ni kan spara med er anläggning? Kontakta oss – tillsammans kommer fram vi till en lösning.

Min jämförelselista