Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Tryck-tidsdosering

För mer precision vid din doseringsuppgift

Dina fördelar

 • Kompetent rådgivning
 • Brett urval av passande komponenter av högsta kvalitet
 • Precis reglering vid hög kopplingsfrekvens
 • Hållbara komponenter som är enkla att rengöra
 • Flexibelt anpassningsbara doseringsprocesser

För tillförlitliga mätresultat i laboratoriemiljön är en exakt dosering av prover, reagenser och rengöringsmedel avgörande. Av detta skäl kan tryck-tidsdoseringen vara optimal för dig, eftersom den möjliggör en individuell och precis inställbar doseringsmängd för ett definierat tidsintervall. Bürkert mikroventiler är dimensionerade för doseringshastighet och -noggrannhet och garanterar hög reproducerbarhet och repeternoggrannhet. Därvid kan doseringsmängden ställas in individuellt och medger användaren sammantaget mer flexibilitet i doseringsprocessen.

 

Princip för tryck-tidsdoseringen

 

Vid tryck-tidsdoseringen transporteras mediet från tryckbehållaren genom en ventil till doseringsnålen. Samtidigt regleras mediets tanktryck, flödesmotstånd, viskositet och temperatur precist. Mediet styrs för en definierad tid per kopplingscykel genom att ventilen öppnas och stängs. Genom att mediet transporteras med tryck i stället för med en mekanisk pump uppstår ingen störning från rörliga delar i mediets flöde.

 

Time-Pressure Dosing

 

Time-Pressure Dosing

Särskild fördel: För att undvika en okontrollerad värmetillförsel till mediet satsar Bürkert på konsekvent åtskillnad av spole och fluidkammare. Optimalt sörjer en integrerad effektminskning för en reducerad värmeutveckling. Med produkter från Bürkert uppnås på så sätt en lägre tillförsel av värme.

 

 

Tillämpningar med tidstrycksdosering

Produkter och system för din tryck-tidsdosering

Typ 6650

2/2- och 3/2-vägs flipper-magnetventil med medieseparering

Typ 6650
 • endast 4,5 mm påbyggnadsmått
 • Medieseparerad, kan användas för aggressiva medier
 • Direktverkande
 • Vakuum upp till 7 bar
 • Snabbkopplande

Typ 6712

2/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6712
 • Högsta kemiska beständighet vid minimal intern volym
 • Kompakt design med 7 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (3 bar) och 0,4 mm (5 bar)
 • Kopplingsljud < 36 dB
 • För doseringstillämpningar med utmärkt spolbarhet

Typ 6724

2/2- eller 3/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6724
 • Högsta kemiska beständighet
 • Kompakt design med 8,9 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum upp till 5 bar) och 1,2 mm (vakuum upp till 3 bar)
 • Mycket snabb och nästan ljudlös omkoppling med < 20 dB (A) och mycket låg effektförbrukning
 • Hög återtryckstäthet, utmärkt spolbarhet och 100 % påkopplingstid

Typ 6144

3/2-vägs flipper-magnetventil, direktverkande

Typ 6144
 • Direktverkande
 • 0 till 10 bar
 • Låg elektrisk effektförbrukning
 • Standard, Ex ia version
 • 10 mm monteringsbredd/11 mm påbyggnadsmått

Typ 7615

Mikro-doseringsenhet för exakt dosering inom mikroliterområdet

Typ 7615
 • Uppfyller högsta krav på kemisk beständighet
 • Doseringsmängd 5µl/slag upp till 8 ml/min i båda riktningar
 • Doseringsnoggrannhet <+ / -3,5 %
 • självsugande
 • enkel aktivering genom integrerad elektronik

Typ 8763

Tryckregulator för exakt tryck-tidsdosering

Typ 8763
 • Repeterbar och exakt dosering av vätskor i µl-området
 • Reaktionstid i millisekunder och aktiv tryckavlastning för bästa reglerprestanda
 • Digital kommunikation för enkel integration i ditt fältbussnätverk
 • Utökad funktionalitet genom ytterligare sensoringång + ställdonsutgång t.ex. för pump eller ytterligare trycksensor
 • Aktiv avluftningsventil för att minimera förbrukningen av kostsam bärgas

Ytterligare doseringsprinciper:

Min jämförelselista