Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Mediestyrning inom flödescytometri

För bättre prestanda

Du får:

 • Jämnt flöde i vätskekammaren möjliggör konstant mantelflöde
 • Optimerade analyslösningar
 • Kemisk beständighet och hållbarhet för komponenterna

En annan tillämpning för bestämning av cellstorlek och celltyp är flödescytometri.
Här leds blodceller, i flödescytometern, genom en extremt smal kanal som tvingar cellerna att passera en i taget. För att säkerställa att detta förlopp ska avlöpa felfritt måste en hinna av vätska flyta jämnt från två sidor runtom cellen. Därför är en mycket precis mediestyrning ofrånkomlig inom flödescytometrin för att tillförlitliga analysresultat ska kunna garanteras. En uppgift som vi ägnar oss åt sedan många år.

 

För mätningar i bästa form

 

Bürkert-lösningen tar hand om tillförsel och reglering av vätskehinnan, som styrs behovsanpassat via en snabbkopplande ventil. Denna vätska kapslar cellerna, som ser till att dessa matas omsorgsfullt en efter den andra genom kanalen. Efter fastställningen av cellstorlek och –form kasseras den förbrukade vätskan. För att du ska dra fördel av bästa möjliga analysprestanda vid flödescytometrin levererar vi en komplett lösning för mediestyrningen.

  

Flow Cytometrie

Komponenter för din tillförlitliga mediestyrning

 

Typ 6650

2/2- och 3/2-vägs flipper-magnetventil med medieseparering

Typ 6650
 • endast 4,5 mm påbyggnadsmått
 • Medieseparerad, kan användas för aggressiva medier
 • Direktverkande
 • Vakuum upp till 7 bar
 • Snabbkopplande

Typ 6144

3/2-vägs flipper-magnetventil, direktverkande

Typ 6144
 • Direktverkande
 • 0 till 10 bar
 • Låg elektrisk effektförbrukning
 • Standard, Ex ia version
 • 10 mm monteringsbredd/11 mm påbyggnadsmått

Typ 6724

2/2- eller 3/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6724
 • Högsta kemiska beständighet
 • Kompakt design med 8,9 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum upp till 5 bar) och 1,2 mm (vakuum upp till 3 bar)
 • Mycket snabb och nästan ljudlös omkoppling med < 20 dB (A) och mycket låg effektförbrukning
 • Hög återtryckstäthet, utmärkt spolbarhet och 100 % påkopplingstid

Typ 0127

2/2- eller 3/2-vägs-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 0127
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Kompakt konstruktion med 16 mm radmått och ett Kv-värde på upp till 0,058
 • Beprövad tillförlitlighet sedan 1993
 • Flexibel konstruktion för kundanpassade användningar
 • Hög mottryckstäthet, lätt att spola rent och 100 % påkopplingstid

Våra övriga lösningar i olika tillämpningar

Reagens- och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

      

Min jämförelselista