Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Mediestyrning inom elektrisk impedansmätning

För mer tillförlitlighet

Dina fördelar

 • Kompakt systemlösning medger kombination av olika funktioner i en komponent
 • Kemisk beständighet och högsta kvalitet för korta underhållsintervaller
 • Hög täthet för en maximal effektivitet vid reglering av mediet

Hög täthet för en maximal effektivitet vid reglering av mediet

För bestämning av antalet blodceller i ett prov är elektrisk impedansmätning den beprövade metoden. Mätresultatets tillförlitlighet är därvid till avgörande del beroende av mediestyrningen, som ansvarar för en reglerad till- och bortförsel av elektrolytlösningen eller provet. För det kommer snabbt och precist arbetande ventiler och pumpar till användning.

 

Krav på impedansmätningen

 

Med hjälp av impedansmätning kan man på kor tid bestämma exakt antal och storlek av blodkroppar, vilket är en indikator för patientens hälsotillstånd. Just av detta skäl är också en tillförlitlig och noggrann mätning så avgörande.

 

Bekymmersfritt till precisa resultat – tillvägagångssätt

 

Elektrolytlösningen pumpas in i impedansmätinstrument, där blodprovet tillförs. Båda leds nu genom en trång passage, vars storlek har valts så att endast en cell i taget kommer igenom. Med hjälp av ett elektriskt fält och ändringen av resistansen på de två mätelektroderna kan sedan blodcellerna räknas och typbestämmas. Därigenom kan inte bara cellernas antal, utan även deras storlek, bestämmas. Vi hjälper dig därför gärna med vårt långtgående applikationskunnande vid realiseringen av ett lämpligt system.

 

Electrical Impedance Counting

Produkter och system för din användning

 

Typ 6724

2/2- eller 3/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6724
 • Högsta kemiska beständighet
 • Kompakt design med 8,9 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum upp till 5 bar) och 1,2 mm (vakuum upp till 3 bar)
 • Mycket snabb och nästan ljudlös omkoppling med < 20 dB (A) och mycket låg effektförbrukning
 • Hög återtryckstäthet, utmärkt spolbarhet och 100 % påkopplingstid

Typ 6624

2/2- och 3/2- vägs Bürkert TwinPower vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6624
 • Uppfyller högsta krav på kemisk beständighet
 • Ultrakompakt konstruktion genom Bürkert TwinPower-drivning med 10,3 mm uppradningsavstånd
 • DN 0,8 (5 bar) och DN 1,6 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Hög återtryckstäthet med utmärkt genomspolning

Typ 0127

2/2- eller 3/2-vägs-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 0127
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Kompakt konstruktion med 16 mm radmått och ett Kv-värde på upp till 0,058
 • Beprövad tillförlitlighet sedan 1993
 • Flexibel konstruktion för kundanpassade användningar
 • Hög mottryckstäthet, lätt att spola rent och 100 % påkopplingstid

Typ 6626

2/2- och 3/2-vägs Bürkert TwinPower-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6626
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Ultrakompakt design tack vare Bürkert Twinpower-drivning med tilläggsdimension på 16 mm
 • DN 2,0 (3 bar) och DN 3,0 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Täthet med högt mottryck och utmärkt spolbarhet

Typ 6626

2/2- och 3/2-vägs Bürkert TwinPower-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6626
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Ultrakompakt design tack vare Bürkert Twinpower-drivning med tilläggsdimension på 16 mm
 • DN 2,0 (3 bar) och DN 3,0 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Täthet med högt mottryck och utmärkt spolbarhet

Komponenter för din tillförlitliga mediestyrning

Reagensdosering och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

      

Min jämförelselista