Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Mediestyrning för rengöring av doseringsnålar

För mer säkerhet

Dina fördelar

 • Integrerade systemlösningar för optimerad mediestyrning, fördelning och dosering
 • Perfektionerad rengöringsprocess med medieseparerade ventiler
 • Högsta tillförlitlighet tack vare hållbara produkter och till 100 % testade komplettlösningar

Vid laboratorieundersökningar är analysens noggrannhet avgörande för patientens efterföljande behandling. Därför måste rester i doseringsnålarna och föroreningar under alla omständigheter undvikas. Även doseringen måste utföras mycket exakt och utan avvikelser. För att alla dessa krav ska tillgodoses erbjuder vi individuella systemlösningar som styr det kompletta förloppet exakt och som arbetar tillförlitligt och säkert vid hantering av proverna. Det breda kunnandet och de beprövade komponenterna gör oss till en pålitlig teknisk partner vid mediestyrningen för blodanalys, serumanalys och urinanalys.

 

Bekymmersfri provdosering och reagensdosering

 

Doseringsnålen transporterar tillförlitligt den exakt definierade volymen av ett prov eller en reagens och sprutpumpen doserar denna till en kyvett. Efter varje förlopp befrias doseringsnålen tillförlitligt från rester med tryckluft och vakuum samt ett rengöringsmedium och kan därmed blanda och dosera en stor mängd prover i snabb följd. Våra produkter och kundspecifika systemlösningar är utmärkt väl lämpade som processkomponenter i mediestyrningen för rengöring av doseringsnålar. Rengöringsprocessen har perfektionerats med systemlösningar och medieseparerade ventiler, understött av ett urval av motståndskraftiga material. Vår beredvillighet att lyssna noggrant och precist tillgodose dina krav innan vi finner en lösning gör det möjligt för dig att koncentrera dig på dina viktiga uppgifter.

 

Media control for cleaning the dosing needle

Särskild fördel: Särskilt vid hantering av biologiska medier gäller det att undvika dröjsmål och förebygga kontamineringar. Våra produkter erbjuder en utomordentlig spolbarhet tack vare en låg nivå dött utrymme, en optimerad genomströmning samt en formkonstruktion med hög precision.

 

Produkter och system för din mediestyrning

Typ 0127

2/2- eller 3/2-vägs-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 0127
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Kompakt konstruktion med 16 mm radmått och ett Kv-värde på upp till 0,058
 • Beprövad tillförlitlighet sedan 1993
 • Flexibel konstruktion för kundanpassade användningar
 • Hög mottryckstäthet, lätt att spola rent och 100 % påkopplingstid

Typ 6624

2/2- och 3/2- vägs Bürkert TwinPower vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6624
 • Uppfyller högsta krav på kemisk beständighet
 • Ultrakompakt konstruktion genom Bürkert TwinPower-drivning med 10,3 mm uppradningsavstånd
 • DN 0,8 (5 bar) och DN 1,6 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Hög återtryckstäthet med utmärkt genomspolning

Typ 6626

2/2- och 3/2-vägs Bürkert TwinPower-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6626
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Ultrakompakt design tack vare Bürkert Twinpower-drivning med tilläggsdimension på 16 mm
 • DN 2,0 (3 bar) och DN 3,0 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Täthet med högt mottryck och utmärkt spolbarhet

Typ 6628

2/2- och 3/2-vägs TwinPower magnetventil med skiljemembran, med beprövad vippteknik

Typ 6628
 • 22 mm kompakt konstruktion upp till nominell diameter 3,0
 • Skiljemembran för hög kemisk beständighet
 • Verkningssätt NC, NO och 3-vägs universellt
 • Återtryckstäthet genom vipprincip
 • Minimal intern volym vid god genomspolning

Typ 6628

2/2- och 3/2-vägs TwinPower magnetventil med skiljemembran, med beprövad vippteknik

Typ 6628
 • 22 mm kompakt konstruktion upp till nominell diameter 3,0
 • Skiljemembran för hög kemisk beständighet
 • Verkningssätt NC, NO och 3-vägs universellt
 • Återtryckstäthet genom vipprincip
 • Minimal intern volym vid god genomspolning

Modulärt system för sprutpumpsdoseringen

 • Flexibelt och mångsidigt system
 • Tillförlitlig reglering av flöden
 • Design för prevention mot och detektering av luftbubblor

 

Individualiserad ventil

 Varianter med speciella anpassningar som t.ex.

 • FDA – konforma material
 • Högtrycksvariant
 • Extremt reducerad dödvolym

 

Din individualiserade systemlösning

 • Vårt team av experter arbetar under hela projektperioden för dig
 • CAD-baserade animationer och simuleringar validerar designen redan före prototypkonstruktionen
 • Mångårig erfarenhet av material, verktygsteknik, konstruktion och tillverkningsteknik möjliggör utveckling av en unik, individualiserad lösning

 

Våra övriga lösningar i olika tillämpningar

 

Reagens- och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

     

Min jämförelselista