Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Mediestyrning för kyvett-tvättstationen

För bättre ekonomi

Dina fördelar

 • Individualiserbar systemlösning
 • Kompakt design och kombination av flera funktioner
 • Kemisk beständighet: rätt material, från EPDM till PEEK, för motsvarande medium

Inom klinisk kemi, effektiva analysinstrument kan förses med de önskade proverna utan stor extra arbetsinsats. Med över 100 glaskyvetter i ett analysinstrument är ett regelbundet byte av kyvetter mycket tids- och kostnadskrävande. En kyvett-tvättstation skulle därför vara en markant förbättring för effektiviteten av instrumentet. För att lyckas med återanvändning utav kyvetterna, rengör och torkar tvättstationen kyvetterna efter varje användning för att eliminera risken för kontaminering. Genom den precisa styrningen av vätskorna säkerställs även en sparsam hantering av medierna och reagenserna. För respektive krav utvecklar vi för detta ändamål passande individualiserade systemlösningar som sörjer för en förbättrad och effektivare analysprocesser.

 

Garanterat rest-fri rengöring för tillförlitliga resultat

 

Under rengöringsprocessen avlägsnas först den analyserade lösningen ur kyvetten med hjälp av vakuum. Därefter spolas denna i upp till 15 minuter med olika vätskor (vatten, tvättmedel, syralösning, lut, tvättmedel 2 etc.). Ventilerna switchar med en väldigt hög precision och sörjer för en minimal vätskeförbrukning under rengöringsprocessen. Efter torkningen är kyvetten ren utan rester och kan på nytt fyllas med en lösning. Vi utför utveckling, produktion, montering och slutkontroll för dig – så att allt ska rulla på smidigt. Detta garanterar en kundanpassad lösning med optimerad design så att alla processer avlöper tillförlitligt och effektivt.

  

Media control for the cuvette washing station

Komponenter för din tillförlitliga mediestyrning

Typ 6724

2/2- eller 3/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6724
 • Högsta kemiska beständighet
 • Kompakt design med 8,9 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum upp till 5 bar) och 1,2 mm (vakuum upp till 3 bar)
 • Mycket snabb och nästan ljudlös omkoppling med < 20 dB (A) och mycket låg effektförbrukning
 • Hög återtryckstäthet, utmärkt spolbarhet och 100 % påkopplingstid

Typ 0127

2/2- eller 3/2-vägs-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 0127
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Kompakt konstruktion med 16 mm radmått och ett Kv-värde på upp till 0,058
 • Beprövad tillförlitlighet sedan 1993
 • Flexibel konstruktion för kundanpassade användningar
 • Hög mottryckstäthet, lätt att spola rent och 100 % påkopplingstid

Typ 6011

2/2-vägs dragankarventil, direktstyrd

Typ 6011
 • Liten, direktstyrd och kompakt ventil med nominell diameter upp till DN 2,4
 • Vibrationssäkert, sammanskruvat spolsystem
 • Enkel och snabb montering med fläns eller på anslutningsplatta
 • Snabbkoppling (push-in-koppling) för slangstickkopplingar

Typ 6628

2/2- och 3/2-vägs TwinPower magnetventil med skiljemembran, med beprövad vippteknik

Typ 6628
 • 22 mm kompakt konstruktion upp till nominell diameter 3,0
 • Skiljemembran för hög kemisk beständighet
 • Verkningssätt NC, NO och 3-vägs universellt
 • Återtryckstäthet genom vipprincip
 • Minimal intern volym vid god genomspolning

Ytterligare lösningar i olika tillämpningar

Reagens- och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

Min jämförelselista