Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Medieförsörjning i laboratorieutrustning

För mer effektivitet

Dina fördelar

 • Integrerade säkerhetselement för skydd av utrustning och försörjningskälla
 • Design enligt standarder och direktiv för att garantera högsta säkerhet
 • Kompakt system: flera funktioner kombinerade i en komponent

För effektiva analysförlopp behöver de olika typerna av laboratorieutrustning en kontinuerlig försörjning med olika flytande och gasformiga medier. Dessa fördelas med hänsyn tagen till olika parametrar, som t.ex. tryck, flöde och partikelhalt, till utrustningens motsvarande processenheter. Våra produkter och lösningar styr tillförlitligt inloppet och fördelningen av dessa medier – med komponenter och system som kombinerar ventiler, pumpar, sensorer och filter.

 

Omfattande försörjning på litet utrymme

 

Medieförsörjningen sörjer för en behovsanpassad tillförsel av fluider och gaser i laboratorieutrustning. Bürkert-lösningarna utgör gränssnittet mellan den externa medieförsörjningen och utrustningen. I det sammanhanget är det viktigt att exakt iaktta de definierade förutsättningarna, som tryck, temperatur eller flöde. Hör sörjer den perfekta avstämningen av våra enskilda komponenter för friktionsfria förlopp.

 

Medienversorung Laborgeräte

Komponenter för precis mediestyrning

Typ 7615

Mikro-doseringsenhet för exakt dosering inom mikroliterområdet

Typ 7615
 • Uppfyller högsta krav på kemisk beständighet
 • Doseringsmängd 5µl/slag upp till 8 ml/min i båda riktningar
 • Doseringsnoggrannhet <+ / -3,5 %
 • självsugande
 • enkel aktivering genom integrerad elektronik

Typ 6628

2/2- och 3/2-vägs TwinPower magnetventil med skiljemembran, med beprövad vippteknik

Typ 6628
 • 22 mm kompakt konstruktion upp till nominell diameter 3,0
 • Skiljemembran för hög kemisk beständighet
 • Verkningssätt NC, NO och 3-vägs universellt
 • Återtryckstäthet genom vipprincip
 • Minimal intern volym vid god genomspolning

Typ 0330

2/2- eller 3/2-vägs klaffankarventil, direktverkande

Typ 0330
 • Direktverkande, medieseparerad ventil med nominell diameter upp till DN 5
 • Underhållsfri klaffankarteknik
 • Vibrationssäkert spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Servicevänligt, robust manuellt manöverdon
 • Explosionsskyddade modeller

Ytterligare lösningar i olika IVD-tillämpningar

Reagensdosering och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

      

Min jämförelselista