Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Dosering med en sprutpump

För exakt doseringsresultat

Dina fördelar

 • Dra nytta av vår erfarenhet och hållbara produkter
 • Design med låg nivå dött utrymme, dimensionerad för optimal spolbarhet
 • Användningsspecifika systemlösningar sparar utvecklingstid åt dig

I laboratorieutrustning är inte bara medieförsörjningen, utan även den exakta doseringen ytterst viktig för att resultat inte ska förfalskas. Därför är det väsentligt
att små vätskemängder doseras mycket noggrant och att korskontaminering utesluts. Komponenterna består av kemiskt inerta material och kan ställas samman individuellt för varje användning. Eftersom medierna kan rinna såväl genom ventiler som genom sprutpumpen är alla komponenter dimensionerade för optimal spolbarhet.

 

Princip för dosering med en sprutpump

 

Sprutpumpar möjliggör en mycket exakt dosering av små, specifika vätskemängder. Genom en kolvs rörelse i pumpcylindern sugs mediet in och avges igen. Denna princip fungerar diskontinuerligt. Pumpen suger in en definierad mängd vätska och avger den igen i samma kanal till en doseringsnål. Och här kommer ventilen in i bilden; den styr till vilken kanal vätskan leds genom att öppna och stänga.

 

Application Syringe Pump Dosing

 

Isolerad dosering med en sprutpump

 

 Även vid denna doseringsprincip kommer en sprutpump till användning.
Här sugs dock mediet inte fullständigt in i pumpen, utan bara till en doseringsnål. Denna metod används framför allt vid tillämpningar med små doseringsmängder.
Såväl i sprutpumpens cylinder som i inloppskanalen finns en isolerande luftkudde, vilket leder till att mediet endast kommer i kontakt med doseringsspetsen. Därigenom minimeras föroreningsrisken. Denna princip möjliggör en integrerad rengöring av doseringsspetsen. När mediet har avgivits öppnar en ventil rengöringskanalen.
Den under tryck stående rengöringsvätskan leds endast genom doseringsspetsen. Sprutpumpen förblir genom den isolerande luftkudden fri från vätska, även under rengöringsprocessen.

 

Syringe Pump Dosing

När används denna princip?

 

Exempelprocesser med sprutpumpsdoseringen

 

 • In vitro-diagnostik
 • Molekulärdiagnostik

 

Komponenter för exakt dosering med en sprutpump

Typ 0127

2/2- eller 3/2-vägs-vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 0127
 • För högsta krav på kemikalieresistens
 • Kompakt konstruktion med 16 mm radmått och ett Kv-värde på upp till 0,058
 • Beprövad tillförlitlighet sedan 1993
 • Flexibel konstruktion för kundanpassade användningar
 • Hög mottryckstäthet, lätt att spola rent och 100 % påkopplingstid

Typ 6724

2/2- eller 3/2-vägs Whisper Valve med medieseparation

Typ 6724
 • Högsta kemiska beständighet
 • Kompakt design med 8,9 mm bredd
 • Nominell diameter 0,8 mm (vakuum upp till 5 bar) och 1,2 mm (vakuum upp till 3 bar)
 • Mycket snabb och nästan ljudlös omkoppling med < 20 dB (A) och mycket låg effektförbrukning
 • Hög återtryckstäthet, utmärkt spolbarhet och 100 % påkopplingstid

Typ 6624

2/2- och 3/2- vägs Bürkert TwinPower vippmagnetventil med skiljemembran

Typ 6624
 • Uppfyller högsta krav på kemisk beständighet
 • Ultrakompakt konstruktion genom Bürkert TwinPower-drivning med 10,3 mm uppradningsavstånd
 • DN 0,8 (5 bar) och DN 1,6 (2 bar)
 • Inbyggd Hit-and-Hold elektronik
 • Hög återtryckstäthet med utmärkt genomspolning

Typ 6628

2/2- och 3/2-vägs TwinPower magnetventil med skiljemembran, med beprövad vippteknik

Typ 6628
 • 22 mm kompakt konstruktion upp till nominell diameter 3,0
 • Skiljemembran för hög kemisk beständighet
 • Verkningssätt NC, NO och 3-vägs universellt
 • Återtryckstäthet genom vipprincip
 • Minimal intern volym vid god genomspolning

Ytterligare doseringsprinciper:

Min jämförelselista