Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Analys inom in vitro-diagnostik

Exakt mediestyrning i laboratorietillämpningar

Analysis-in-In-Vitro-Diagnostics IVD

För exakt styrning, reglering och dosering av vätskor och gaser i laboratorieutrustning kommer olika system och komponenter till användning. Vi levererar och utvecklar passande komponenter och system för olika applikationer. Även fullständiga kundanpassade lösningar är möjliga, allt från din medieförsörjning till reagens och provdoseringen, även analysenheten, rengöringen och avfallshanteringen är under kontroll.

Analysis in In-Vitro-Diagnostics

 

Våra IVD-lösningar i olika tillämpningar

 

Reagensdosering och provdosering

Analysenhet

Rengöring och avfallshantering

 

 

Min jämförelselista