Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Extrudering och kalibrering

Extrudering och kalibrering, profilnoggrannhet genom exakt temperaturstyrning med vår modulära plattform för processreglering

Dina fördelar:

  • Tillförlitlig och säker
  • Modulärt anpassningsbar
  • Högdynamisk temperaturstyrning
  • Monteringsklar
  • Servicevänlig

Tillverkningsmetoden extrudering har redan etablerats för talrika produkter: fönsterkarmar av plast, aluminiumskenor för fastsättning, kabelkanaler och kosmetikaflaskor samt flera andra typer av plattor, rör och profiler med konstant tvärsnitt. Oberoende av om det rör sig om metall, plast, kolfiber eller ett annat material måste produkten var skevningsfri, måttstabil och profiltrogen. Möjligheten att exakt uppnå de rätta processtemperaturerna är här av avgörande betydelse.

Hur du drar nytta av det

Den modulära plattformen för processreglering kan tydligt uppvisa sina fördelar här. Som system för processtemperering automatiserar denna lösning kontrollerad temperering av anläggningsdelarna i extrudern och målinriktad avsvalning i de efterföljande kalibreringsstationerna. Högsta kvalitetskrav kan enkelt tillgodoses eftersom antalet kylningsställen och munstycken kan anpassas variabelt och förses med en egen decentral reglering vardera.

Application Extrusion and calibration

 

Kontrollerad avsvalning och vakuumkalibrering av extruderingsprofiler

Ytterligare tillämpningsexempel för vår modulära plattform för processreglering:

Automatiserade och individuella kylningslösningar till era anläggningar för pressgjuteriAutomatiserade och individuella kylningslösningar till era anläggningar för pressgjuteri

Kvaliteten på slutresultatet står alltid i centrum oavsett om ni driver eller tillverkar anläggningar för aluminiumgjutning (pressgjutning, kokillgjutning). Därför har en exakt anpassad kylning en stor betydelse. Bürkert erbjuder den modernaste tekniken för reglering av kylmedel. Vi täcker alla nödvändiga komplexitetsnivåer – från leverans av individuella ventiler, ställdon och sensorer till kompakta och automatiska systemlösningar, till kompletta medieskåp.

Min jämförelselista