Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Reglera processtemperatur

Med den modulära plattformen för temperaturreglering i industriella processer kan du hålla huvudet kallt

Fördelar för dig

 • Modulär design
 • Inget installationsarbete behövs
 • Minimal dödvolym
 • Ökad energieffektivitet
 • Designad för enkelt handhavande
 • Läckfri konstruktion

Många industriella processer kräver en exakt reglerad temperatur för att kvaliteten ska säkerställas. För detta används värmebärande medier som luft, vatten, olja eller blandningar vid kylning och uppvärmning. Med en intelligent lösning kan processtemperaturen regleras tillförlitligt med ledning av flödesvärdena.

För att även du ska kunna hålla huvudet kallt erbjuder vi en anpassningsbar och enkel lösning för din tillämpning med den modulära plattformen för processreglering för temperering av industriella processer. 

Modulär och kompakt anpassad för dina behov

Oavsett om ditt reglersystem ska drivas elektromotoriskt, pneumatiskt eller manuellt – du får den passande måttillverkade drivnings- och reglerprincipen. Vid behov kan dessutom de använda drivningarna lätt bytas ut.

Inte minst täcker den modulära plattformen för processreglering olika mätprinciper:

Alla sensorvarianter sörjer för tillförlitliga mätvärden och kan enkelt integreras i ditt system, oavsett vilken tillämpning du ägnar dig åt. Den kompakta designen och den verktygsnära placeringen minimerar dödvolymen. Dessutom kan energieffektiviteten höjas genom reduceringen av värmestrålande ytor. Tack vare orbitalsvetsfogar och grafitpackningar för hög temperatur uppstår inga läckage, ens vid extrema temperaturskillnader. Dessutom bortfaller monteringsbehovet för rördragningen mellan ventilerna, eftersom ett komplett ventilblock levereras.

Konfigurera din individuella systemlösning

Välj mellan olika drivnings-, uppbyggnads- och sensorvarianter och det passande kommunikationsgränssnittet just för din tillämpning. Kontakta oss med dina individuella behov så tar vi fram den idealiska lösningen för din anläggning.

Drivningsvarianter

 

 

____________________________________________________________

Actuator EVA electromitive
Actuator ELEMENT pneumtaic
Actuator CLASSIC pneumatic
Actuator manuel

Elektromotorisk

Pneumatisk
ELEMENT

Pneumatisk
CLASSIC

Manuell

Uppbyggnadsvarianter

 

 

____________________________________________________________

Housing Element
Multi-channel solution process temperature control
Single-channel solution process temperature control

 

 

Hus
element

Flerkanals

Enkanals

 

Sensor-/kontrollervarianter

 

 

____________________________________________________________

flow sensor ultrasonic
flow sensor
mass flow sensor

 

Flöde
(ultraljud)

Flöde
(paddelhjul)

Massflöde
(luft)

 

Pressure sensor
temperature sensor
process control sensor

 

Tryck

Temperatur

Processreglering

 

Kommunikation

 

 

____________________________________________________________

Profinet Logo

 

Profibus Logo

 

 

  

 

 

 

Ethernet-IP Logo

 

CANopen Logo

     

Systemexempel för temperering av industriella processer

Multi-channel solution process temperature control

 

Flerkanals flödessystem för temperering av formsprutnings-, extruderings- och tryckprocesser

 • Kompakt, modulär design
 • Extremt brett reglerområde
 • Högdynamiska motorventiler
 • Flödesmätning med ultraljud

 

 

   

Media cabinet for temperature management in pressure die-casting processes

   

Medieskåp för temperering av pressgjutningsprocesser

 • Variabel utformning av kylprincipen med vatten, luft eller vatten-luft-blandning
 • Översiktlig utplacering i kopplingsskåpet
 • Enkel kabeldragning med busskommunikation

 

 

    

Coolant distribution system for extruder temperature control

 

Kylmedelsfördelarsystem för temperering av extrudrar

 • Svetsat fördelarsystem för läckagefri konstruktion
 • Full processäkerhet: robusta, returtrycksokänsliga ventiler med lång livslängd
 • Enkel installation

 

 

    

Modular valve system for variothermal temperature control

 

Modulärt ventilsystem för växlande temperering i formsprutning

 • Svetsat, kompakt utförande för processnära placering
 • Läckagefri drift även vid extrema temperaturväxlingar

 

Våra lösningar i olika tillämpningar

Oavsett om det gäller aluminiumpressgjutning, livsmedelsextrudering, formsprutning eller extrudering och kalibrering – det modulära systemet har alltid en lösning för dina behov.

Automatiserade och individuella kylningslösningar till era anläggningar för pressgjuteriAutomatiserade och individuella kylningslösningar till era anläggningar för pressgjuteri

Kvaliteten på slutresultatet står alltid i centrum oavsett om ni driver eller tillverkar anläggningar för aluminiumgjutning (pressgjutning, kokillgjutning). Därför har en exakt anpassad kylning en stor betydelse. Bürkert erbjuder den modernaste tekniken för reglering av kylmedel. Vi täcker alla nödvändiga komplexitetsnivåer – från leverans av individuella ventiler, ställdon och sensorer till kompakta och automatiska systemlösningar, till kompletta medieskåp.

Eller en helt individuell lösning med Bürkert Systemhaus:

Min jämförelselista