Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Reducera utsläpp genom avgasefterbehandling

SCR-doseringslösning för en ren miljö genom rena avgaser

Dina fördelar

  • Tillämpningsbeprövad plattform
  • Kompakt, servicevänlig design
  • Snabb och effektiv anpassning

Dieselmotorer används inom många områden. Det kan gälla luft eller vatten, personbilar eller fartyg, stationärt för strömalstring eller mobilt för drivning av fordon. Dieselmotorn demonstrerar sina fördelar i vitt skilda situationer. Men med det växande antalet dieselmotorer stiger även utsläppsvärdena. De kväveoxider som uppstår vid förbränning av dieselbränslet åsamkar miljön lika stora problem som koldioxid eller sotpartiklar.

Vårt bidrag till en ren miljö: SCR-doseringslösning

Hjälp tillhandahålls av ammoniak som reagerar med kväveoxiderna till kväve och vatten. Denna naturvetenskapliga reaktion, selektiv katalytisk reduktion (SCR), visar vägen till en teknik som ger en renare miljö. Endast så kallade SCR-katalysatorer reducerar kväveoxiderna i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla standarder och förordningar.
I samband med SCR-teknik är det viktigt att reaktionsmedia kan doseras säkert och med hög repeternoggrannhet. Likaså är det viktigt att hålla doseringsmoduler långlivade, kompakta och lätta. All teknik som gör dessa egenskaper möjliga får du av oss ur en källa: ventiler och sensorer likaväl som plastteknik och systemprojektering.

Mervärde genom Bürkertsystem

Komponenter som ventiler, sensorer eller kompletta doseringsmoduler i system för skadeämnesreducering med SCR-teknik kräver hög materialbeständighet såväl kemiskt som värmetekniskt samt en hög fysikalisk täthet. Våra magnetventiler och reglerventiler använder sig därför av speciellt gjutna spolar ur egen tillverkning. Våra ingenjörer integrerar dem i doseringsenheter för olika effektklasser. Detta garanterar en optimerad, kostnadseffektiv konstruktionsstorlek vid sidan av en tydligt reducerad gränssnittsmångfald. Doseringsmoduler höjer integriteten och sänker resursbehovet för montering och kontroll.

En plattform för en bekymmersfri SCR-dosering

Platform worry-free SCR Dosing

Den breda produktportföljen är grundvalen för SCR-doseringsenheter ur en källa. Alla ventil- och sensortekniska kärnkomponenter är kvalificerade för tillämpningsområdet och har hävdat sig väl. Produktmångfalden, erfarenheten av SCR-systemteknik och plattformskonceptet sörjer för korta utvecklingstider.

Att ha all nödvändig tillverkningsteknik som metallbearbetning, plastteknik, kopplingsskåpstillverkning hemma höjer effektiviteten i utvecklings- och produktionsförloppet. Allt detta säkrar en snabb utprovning och ett snabbt uppfyllande av föreskrivna gränsvärden.

För din individuella utmaning utvecklar och förverkligar vi tillsammans med dig en skräddarsydd lösning i ett av våra Systemhus.

Kundreferenser
AvgasbehandlingAvgasbehandling

Emissionsreducering för förbränningsmotorer – teknik för selektiv katalytisk reducering ger en renare miljö.

 

Min jämförelselista