Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Förbättrad flödesreglering i pneumatiska transportsystem

Okomplicerad, flexibel och effektiv lösning för pneumatisk transport med flödesregulator typ 8750

Fördelar för dig

  • Processäkerhet: Minimal produktskada, minskat slitage på rörledningar
  • Ökad produktivitet: Högre tillgänglighet med reducerat underhåll
  • Enkel installation: Allt i en sluten reglerloop med flödesmätare, processkontroller och sensorer
  • Ökad flexibilitet: Kan anpassas exakt och snabbt till olika tryck, förhållande och material

För många industrier är denna typ av materialtransport fördelaktig, inte minst på grund av systemflexibilitet men även färre antal rörliga delar. Det är emellertid viktigt att systemet kontrolleras korrekt för att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på det som transporteras i rören. Att leverera effektiva processtyrningssystem kräver en hög förståelse, både för olika industriers krav samt för val av teknik. 

Utmaningar och kundbehov

Typ 8750 möjliggör större flexibilitet vid pneumatisk conveying. Med sina många inställningsmöjligheter kan man enklare hantera känsliga bulkmaterial, vilket gör att flera av våra kunders krav och utmaningar kan uppfyllas. Systemet har även möjlighet att kompensera för olika matarmotorers luftläckage, samt möjliggör för enkla, framtida ombyggnationer.

pneumatisches Fördern

Flexibel transport

En flexibel transport ger många fördelar. När det exempelvis är nödvändigt att växla mellan olika transportavstånd eller rördimensioner, krävs det att luftflödet enkelt kan regleras. Därför behövs en flexibel luftflödesregulator när man transporterar olika produkter med olika egenskaper och transportbehov. Bortsett från detta måste man kontrollera mycket högre tryck vid start och slutförande av transport, och en transport bör också vara flexibel för användning av andra gaser än luft, t.ex. argon, kvävgas eller oxygen.

Okomplicerad ombyggnad

Med pneumatiska transportsystem får man en lämplig transportlösning till en rimlig investering. Den ger en bra översikt och kontroll över alla processdata och typ 8750 kan vara lösningen mot blockeringar i transportörens rör.

Typiska problem och nackdelar

Våra produkter för pneumatiska transportsystem klarar av att kompensera för flera av problemen som kan uppstå vid användningen av manuella eller avancerade utrustningar. Manuella enheter är mycket flexibla, men kräver mycket manuellt arbete och kan ge många möjliga fel. Avancerade system är oftast kostsamma om man vill ha hög flexibilitet och de kräver detaljerad konstruktion och dimensionering. Flödesregulator typ 8750 från Bürkert löser dessa problem då den ger er som kund en hög flexibilitet med hög noggrannhet till en låg kostnad.

Typ 8750

Fluidmängdsregulator, flödesreglersystem för gaser

Typ 8750
  • Mycket effektiv tack vare integrerad systemlösning
  • Tillförlitligt, robust system
  • Automatisk processavstämning
  • Enkel att manövrera
  • Stand-alone-drift möjlig

Kontakta oss för mer information.

Min jämförelselista