Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

FLOWave: Mätning av volymflöde och proteiner i mejeriet

 Flödesmätaren FLOWave mäter och kontrollerar kontinuerligt volymströmmen och proteininnehållet för att säkerställa systemets tillförlitlighet.

  • FLOWave Durchflussmesser auf grauem Hintergrund
  • FLOWave und Anwendungsbeispiele
  • FLOWave mit Blick in das Rohr und Darstellung des Messprinzips
  • FLOWave mit Zeichnung Kartonabfüllung
  • FLOWave mit Icons

Passar ditt proteininnehåll?

I mejeriet bearbetas mjölk och vassle till pulver. Separationen påverkar proteininnehållet i mjölken och vasslepulvret. Om det innehåller för lite protein, måste du separera ytterligare. Om koncentrationen av proteiner är för hög så kan det bli stopp i din anläggning. 

Eliminera denna risk: FLOWave från Bürkert mäter inte bara volymflödet utan säkerställer också rätt proteininnehåll. För dig betyder detta: Inga felaktiga partier och inget stopp i produktionen.

Förresten, FLOWave mäter flödet under fullständigt hygieniska förhållanden. I nästa stycke förklarar vi hur det går till.

Proteininnehåll
Om proteinhalten är för låg måste volymflödet genom förångaren minskas. Om proteinhalten är för hög måste volymflödet genom förångaren höjas.
Flödesmängd
Om flödesmängden avviker från målvärdet måste pumpstyrningen justeras .
Line

FLOWave: Utmaning

100 % hygienisk flödesmätning

Mejeriprodukter är livsmedel. Tillverkning av dessa produkter omfattas av strikta hygienkrav. Därför mäter FLOWave flödet under fullständigt hygieniska förhållanden. Vill du provsmaka? I nästa avsnitt tittar vi närmare på dess mätprincip.

FLOWave with Shield Icon

Mätning med SAW-teknik

Vad innebär det? Mätprincipen för FLOWave är baserad på SAW-teknik och fungerar utan sensorelement i mätröret. Förkortningen SAW står för ”Surface Acoustic Waves”. Vi känner till dessa vågor från naturen, till exempel från seismisk aktivitet. Vi använder deras effekt för inlineflödesmätning

FLOWave cross section showing SAW principle

SAW-teknikens styrkor:

✓ Inga avlagringar
✓ Ingen materialinkompatibilitet
✓ Inget tryckfall
✓ Enkel rengöring

Line

Fördelar: 6 x mervärde för dig

Med FLOWave arbetar din anläggning extra säkert. Förutom volymflödet mäter sensorn: Temperatur, densitetsfaktor och akustisk transmissionsfaktor. Eftersom FLOWave mäter mer än bara volymflödet säkerställer den rätt proteinnivå för dig. Läs mer om sex viktiga fördelar för mejeriindustrin:

Akustisk transmissionsfaktor: För att undvika stopp i din anläggning

Om proteinhalten är för hög kan det bli stopp i din anläggning. FLOWave förhindrar detta effektivt. Det beror på att den, utöver volymflödet, även mäter den akustiska transmissionsfaktorn. På så sätt blir de olika flödesbeteendena hos mjölk och vassle transparenta. Om det finns fler fasta ämnen i vätskan flyter den mer visköst. FLOWave rapporterar sådana avvikelser och förhindrar att systemet står stilla.

Plant with FLOWave and a thumbs up icon

Akustisk transmissionsfaktor stämmer av din anläggning

För att se till att allt flyter på mäter FLOWave kontinuerligt den akustiska transmissionsfaktorn. Detta mått visar dämpningen av de akustiska ytvågorna i sensorröret. Detta liknar en turbiditetsmätning. Faktorn påverkas främst av bubblor och fasta ämnen i vätskan.

FLOWave measuring protein content of milk

 
Rent vatten har en densitetsfaktor på 1,000 och en akustisk transmissionsfaktor på 100 %. För mjölk eller vassle ökar densitetsfaktorn med ökande proteinhalt. Samtidigt minskar den akustiska transmissionsfaktorn, eftersom mer protein ökar dämpningen av de akustiska ytvågorna.

Eliminera risker, öka säkerheten

Process scheme Dairy

 
Två orsaker kan orsaka stopp i anläggningen: För högt proteininnehåll och vätskans viskositet. Resultatet: Anläggningen står still och måste rengöras.

Process scheme Dairy with FLOWave

 
FLOWave lönar sig redan när du inte kan sälja ett parti proteinpulver på 1.000 kg eller senast efter fem förhindrade driftsstopp.

FLOWave with piggy bank

Vill du kontinuerligt mäta och kontrollera volymflöde och proteininnehåll?  Läs i vår broschyr om hur enkelt det är att genomföra detta även i din anläggning.

Flyer Smooth flow measurement to ensure the correct protein content

Learn how the flowmeter FLOWave Type 8098 is able to measure the protein content.

1.98 MB

FLOWave, SAW-flödesmätare

Typ 8098
  • Utan några delar i mätröret
  • I enlighet med hygieniska krav, CIP-/SIP-kompatibel
  • Idealisk för vätskor med låg eller ingen konduktivitet
  • Digital kommunikation, parameterinställning via communicator, display och Wi-Fi
  • Kompakt, låg vikt och låg energiförbrukning

Min jämförelselista