Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Effektiv processövervakning

Genom digitalisering till effektiva produktionsprocesser

Digitaliseringen innebär numera en bestående förändring av den industriella miljön. En exakt förståelse av produktionsprocesserna är i detta sammanhang en utgångspunkt för förbättrad konkurrenskraft. Överblick över samtliga relevanta processparametrar och intelligent sammankoppling av fältenheter gör inte bara processerna översiktligare utan är förutsättningen för att utnyttja ytterligare optimeringsmöjligheter. I produktionsflödet kan därmed processer anpassas och förbättras i realtid.

Vår lösning för din process

Digital anläggningsautomatisering för processkontroll i realtid

Framtidens anläggningar satsar på intelligent sammankoppling av och kommunikation mellan komponenterna. Detta stöder varaktigt ett flertal användningsområden inom olika områden. Genom Industrial Ethernet är enkel integration förprogrammerad i din automatisering. Tack vare stöd av protokollen PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP överförs alla relevanta processvariabler, ärvärden och diagnosdata tillförlitligt till PLC:n och minskar kabeldragningsbehovet märkbart. Som central integrationspunkt och lokalt nav bildar transmittern/kontrollern multiCELL typ 8619 ryggraden och kan därutöver överta olika doserings- och reglerfunktioner.

Profinet Logo
Ethernet-IP Logo

Min jämförelselista