Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Bevaka och säkerställ vattenkvaliteten - online och kontinuerligt

Sex parametrar. En skärm. En fulländad överblick. Online-analyssystemet av typ 8905 förser er med viktiga mätvärden och säkerställer därför er vattenkvalitet.

 • Typ 8905 auf grauem Hintergrund mit Schild-Icon
 • Sensorcube in den Varianten pH-Wert, Eisen, ORP, Trübung, und Leitfähigkeit
 • Typ 8905 mit verschiedenen Vorteil-Icons: Brille, Lupe, Box, Hand, die klickt und Hand mit Wassertropfen

Fulländad överblick

Vid vattenreningen spelar övervakningen av processen en avgörande roll. Oavsett om det rör sig om vattenverk, läkemedelsföretag, livsmedels- eller dryckestillverkare måste gällande föreskrifter för säkerställande av en hög vattenkvalitet alltid följas. Därför övervakar många anläggningsinnehavare sin reningsprocess kontinuerligt. Med online-analyssystemet från Bürkert går det mycket enkelt. Med det har ni alltid full överblick över ert vatten och era siffror.

Typ 8905 mit sechs Cubes und den Mehrwerten: Alle Messdaten auf einen Blick, Platzsparend und wartungsarm, Exakte und dokumentierte Messwerte, Einfache Messung alle wichtigen Parameter in einem System, Umweltfreundlich und ressourcenschonend

Fördelar med övervakning av vattenkvaliteten med hjälp av ett system

 1. Full överblick över alla mätdata tack vare digitala gränssnitt och en lättavläst display
 2. Platsbesparande och med lågt underhållsbehov tack var miniatyriserade sensor-cubes
 3. Exakta och dokumenterade mätvärden tack vare konstant kontroll och datalagring
 4. Enkel mätning av alla viktiga parametrar i ett system: klor, klordioxid, pH, järn, ORP, konduktivitet, turbiditet
 5. Miljövänligt, resurssnålt och hållbart system med minimal vattenförbrukning
Line
Konventionell lösning
Stora mätväggar tar stor plats i er anläggning. Arbetsbördan för manuella analysförfaranden är hög. Till detta kommer tidsödande externa laboratorieanalyser.

Tillförlitlig online-analys för vattenparametrar

Vatten är grunden för allt liv och det är en minskande resurs på vår planet. Uppgiften att förse en växande befolkning med rent vatten blir allt svårare. För att kunna säkerställa vattenkvalitén behövs mät- och analysinstrumentet, som klarar av fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Line

Multiparameter – smarta sensorer förenklar er vattenkvalitetsmätning

Det innovativa hjärtat i online-analyssystemet är miniatyriserade sensorelement som möjliggör en multiparametrering. Dessa ultrakompakta sensor-cubes sätter ni helt enkelt in i ert system och mäter därmed era vattenparametrar. Tack vare hot-swap-funktionen kan cubes demonteras och monteras igen för rengöring under pågående drift.

Line

Full överblick över alla mätparametrar

 
Ladda ner vår flyer om du vill veta mer om dessa mättekniker.

Line

Läs också: Sydvatten är först i Sverige med att installera Bürkerts system för vattenanalys

Läs också: Kundcase Öhringen Waterworks

Line

Analysera vatten enkelt och exakt – ett kompakt mät- och övervakningssystem

Med online-analyssystemet av typ 8905 från Bürkert övervakar ni alla viktiga vattenparametrar kontinuerligt, exakt och underhållssnålt – och det i endast ett enda kompakt system. Ni kan fördela upp till 30 sensorer i en enhet över er process.

Högupplöst 7” pekskärm

Intuitiv användning och översiktlig visualisering.

Enkel anslutningsteknik

Ingen separat kabeldragning och slangdragning för sensorerna, endast en anslutning för det kompletta systemet. Sensorer sätts in med klickteknik.

Omfattande parameterinställningar

Klor, klordioxid, pH-värde, redoxpotential, konduktivitet, grumling, flexibel kombination av upp till 30 sensor-cubes.

Rengöringssystem av typen MZ20

Helautomatisk rengöring av din cube med rengöringsprocesser som kan definieras fritt.

Hot-Swap-teknologi

Sensor-cubes tas enkelt ut för underhåll, också under användningen.

Line

Modulärt – anpassat till er anläggning och tillämpning

Vill du ha flexibilitet i plats och yta?

Online-Analyse-System als dezentral montierte Feldeinheit

Använd online-analyssystemet som decentralt monterad fältenhet

Den integrerade fältbussenheten kommunicerar med den centrala PLC:n där alla parametrar utvärderas. De olika sensorkuberna varierar ni allt efter antalet och typen av parametrar som ska mätas. De enskilda fältenheterna av typ 8904 monterar ni vid behov decentralt vid varje ställe i processen.

 • Decentral montering
 • Central avläsning av parametrar
 • Digital kommunikation mellan enheterna

Letar du efter en robust lösning?

Online-Analyse-System im leicht zu reinigenden Schaltschrank

Använd online-analyssystemet i ett kopplingsskåp som är lätt att rengöra

Ett kopplingsskåp som är skräddarsytt efter era behov skyddar era komponenter mot yttre påverkan med kapslingsklassen IP65. Den intuitiva 7”-displayen med pekfunktion gör styrningen enkel och mätvärdena överskådliga. Ni kan variera upp till 60 sensorkuber passande för era mätuppgifter. De automatiska rengöringsenheterna sköljer systemet automatiskt efter varje mätning vilket gör ett manuellt ingrepp överflödigt.

 • Individuell sensorik för er tillämpning
 • Automatiska rengöringsenheter
 • Kompakt kopplingsskåp
Line

Intelligent kommunikation

Vill ni sammanlänka olika enheter i ett nätverk? Vill ni utbyta och bearbeta process- eller underhållsinformation? Ett enhetligt kommunikationsgränssnitt gör det möjligt. Där bakom ligger EDIP, Bürkerts
”Efficient Device Integration”.

Med online-analyssystemet 8905 fungerar den här sammanlänkningen upp till sensor- och ställdonsnivå. På så sätt styr ni hela er process enkelt och effektivt – med hjälp av enhetsgränssnitt och intuitiva användargränssnitt.

Online-analyssystemet

✓ är lätt att installera och ta i drift
✓ är modulärt uppbyggt
✓ kan kompletteras när som helst
✓ förblir trots det platsbesparande

Line

Passande tillbehör för online-analyssystemet

För rengöring, kalibrering och rening av provvatten hittar du hos Bürkert användbara tillbehör som passar till ert online-analyssystem av typ 8905. För reningen av provvatten kan vi erbjuda en bubbelfälla och en tryckregulator.

 

Reinigungs- und Kalibriereinheit Typ MZ15

Rengörings- och kalibreringsenhet av typ MZ15

Sensor-cubes är mycket enkla att rengöra: Ta ut en cube, klicka in den i rengöringsenheten, rengör och kalibrera. Denna typ av manuell rengöring lämpar sig vid god vattenkvalitet som inte kräver regelbunden rengöring. Läs mer om fördelarna med vår rengörings- och kalibreringsenhet MZ15.

 

Reinigungssystem Typ MZ20

Rengöringssystem av typ MZ20

Om vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra eller om vattnet är starkt kalkhaltigt bör kuberna rengöras regelbundet. Den helautomatiserade rengöringsenheten kommer att betala sig snabbt. Den rengör automatiskt och är individuellt tidsstyrd. Rengöringsvätskan anpassar ni beroende på föroreningsgraden. Läs mer om fördelarna med vårt rengöringssystem MZ20.

Line

Ert mervärde för online-analys av vattenparametrarna

I konventionella anläggningar tas, analyseras och dokumenteras proverna manuellt. Med hjälp av online-analyssystemet görs detta automatiskt och kontinuerligt. Även förbrukningen av vatten och mätvatten samt platsbehovet är avsevärt annorlunda. När bestämmer ni er för att byta till ett vattenanalyssystem med mervärde?

                                       Konventionell anläggning                                 Anläggning med typ 8905

Verschiedene Geräte vernetzt mit der Kommunikationsschnittstelle EDIP „Efficient Device Integration Platform“ von Bürkert.

Typ 8905

Online-system för vattenanalys

Typ 8905
 • Kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
 • Baserat på Bürkerts modulära kub- och bakplansteknik
 • Fältbussanslutning för mångsidig industriell kommunikation
 • Fältbussanslutning för mångsidig industriell kommunikation, dataöverföring via mobil gateway
 • Extremt lågt underhåll och lång livslängd tack vare MEMS-teknik

Line

Nyfiken på mer?

Nyfiken på mer eller föredrar du personlig kontakt? Kolla in webbinariumet om Vattenanalys eller kontakta oss så berättar vi mer.

Läs också:

Kontroll av järnhalten med järnanalysatorn

Ekonomisk vattenanalys för kontroll av järnhaltenEkonomisk vattenanalys för kontroll av järnhalten

Vid användning av råvatten för dricksvattenproduktion eller livsmedelsproduktion är analys av vattnets järninnehåll viktigt. För högt järninnehåll i dricksvatten och i livsmedelsproduktion leder till hög turbiditet, missfärgningar samt försämrad smak. Få reda på hur ett online-analyssystem och järnanalysatorn från Bürkert, kan hjälpa dig att lönsamt kontrollera järninnehållet i ditt obehandlade vatten.

Mer om övervakning av vattenkvalitet

Bürkert Systemhaus - ett hem för dina idéer

I vårt systemhus, arbetar vi gemensamt fram en skräddarsydd lösning utifrån just er idé och era behov. Under ett och samma tak har vi samlat ingenjörer och experter inom systemutvecklingens samtliga områden. Vi är en partner som lyssnar, söker efter just er utmaning och utvecklar en skräddarsydd lösning anpassad för just er.