Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Moderna pneumatikblock ökar processtillgängligheten

På Hannover mässan 2017 kommer Bürkert att visa sina nya pneumatikblock, AirLINE (typ 8652) för montage i automationsskåp och AirLINE Field (typ 8653) för fältinstallation.

Båda är lätta att installera och deras integrerade övervaknings- och diagnostika funktioner förbättrar processtillgängligheten.

Pneumatikblocken är utformade för tillämpningar inom t.ex. läkemedels-, kosmetika-, livsmedel- och dryckesindustrin samt för vattenbehandlingsinstallationer. De nya diagnostik funktionerna erbjuder en överskådlig övervakning och processäkerhet vid drifttagning av anläggningen och möjliggör förebyggande underhåll.
Den integrerade displayen visar detaljerad information på plats såsom det aktuella läget för pilot- och processventilerna, den varnar t.ex. om de förinställda gränsvärdena för lufttrycket över- eller underskrids eller om kabelbrott uppstår.
Under utvecklingen ägnades särskild uppmärksamhet också åt den kompakta designen. Pneumatikblocken typ 8652 och 8653 är betydligt mindre än sin föregångare och passar därför perfekt för montage ute i processen eller i automationsskåp som kan placeras nära processventilerna.

Större tillgänglighet tack vare nätverksredundans

Pneumatikblocken kommunicerar via industriella Ethernet-protokoll, PROFIBUS DP och PROFINET med Media Redundans Protocol (MRP), fler protokoll kommer att släppas under året  

Processtillförlitligheten genom pneumatiska funktioner

Varje ventil har funktionen hot-swap, vilket betyder att den kan bytas under drift utan driftstopp. Som en ytterligare säkerhetsfunktion används backventiler i R kanalerna, dessa förhindrar oönskad aktivering av närliggande ventiler när luften från en ventil skall evakueras. Tack vare detta får ni en garanterat tillförlitlig process med våra pneumatikblock.

EDIP

Med de nya pneumatikblocken utökar Bürkert systematiskt den nya Efficient Device Integration Platform (EDIP), som vi använder för att uppnå Industry 4.0. EDIP enhetsplattformen innehåller många funktioner och anpassade HMI enheter som underlättar integrationen av nya enheter i system. Den kostnadsfria Bürkert programvaran – Communicator – möjliggör diagnostiska funktioner såsom övervakning av driftdata samt larmmeddelanden för kundspecifika parametrar.

Min jämförelselista