Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Kalibrerings- och rengöringsverktyg för sensormoduler

Dricksvatten är ett livsmedel som måste övervakas noggrant när det gäller vattenförsörjningen, men också inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare det beprövade Online Analyssystemet typ 8905 från Bürkert är det möjligt att mäta alla relevanta parametrar.

Modulsystemet erbjuder plats för upp till sex sensorkuber för bland annat ORP (oxidationsreduktionspotential eller redoxpotential), pH-värde, klor, turbiditet och konduktivitetsmätningar. Beroende på vattenkvaliteten måste dessa sensorer rengöras med jämna mellanrum för att avlägsna kalk-, järn- eller organiska avlagringar och om nödvändigt omkalibreras. Utöver det nuvarande automatiska rengöringssystemet MZ20, som rengör alla sensorer samtidigt i fasta cykler, finns det en mobil variant - det batteridrivna handhållna rengörings- och kalibreringsverktyget MZ15. Det möjliggör enkel manuell rengöring och / eller kalibrering av individuella sensorkuber i systemet. Användaren kan nu reagera snabbt och på ett behovsriktat sätt för sensorns drift och ställa in flexibla rengörings- eller kalibreringsintervaller, t.ex. för att uppfylla företagets och användarspecifika kvalitetsstandarder.

Det lätta handhållna verktyget finns i en grundversion för rengöring och som en utökad version som möjliggör både rengöring och omkalibrering. För att säkerställa en enkel hantering, är behållarna med rengöringsvätska och, om så är nödvändigt, en kalibreringslösning integrerad i det handhållna verktyget. Systemet har optimerats för att garantera låg kemkonsumtion. De nödvändiga vätskorna för rengöring eller kalibrering fylls helt enkelt i behållarna, de hot swap-kapabla sensorkuberna avlägsnas sedan individuellt från Online Analyssystemet under drift och sätts in i rengöringsverktyget, rengörs därefter och om nödvändigt kalibreras av systemet och slutligen återinsätts i Online Analyssystemet. Via standardgränssnittet på Bürkert-enhetsplattform EDIP, baserat på CANopen, kan MZ15 anslutas till en 7-tums pekskärm eller en dator med Bürkert Communicator-programvaran. Detta möjliggör snabb och enkel kalibrering och underlättar dokumentationen.

Min jämförelselista