Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

System solutions for effective steam sterilization

Greg Sutcliff, Segment Manager Steam, Bürkert Fluid Control Systems 

Bürkert WhitePaper System solutions for effective steam sterilization

Ångsterilisering är den vanligaste metoden för att sterilisera medicinsk- och kirurgisk utrustning på både sjukhus och laboratorier. För att lyckas med steriliseringen är det viktigt att hela kammaren i autoklaven är fylld med ånga av rätt temperatur och kvalitet under rätt tid. Bürkert har system för att reglera och kontrollera både torr mättad ånga, fuktig ånga och Kondensat.

Min jämförelselista