Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

När ska en ventil repareras respektive bytas ut?

Byta ut eller reparera befintliga ventiler? Bürkert Sweden ger dig några korta råd.

När det gäller process-, pilot- och reglerventiler är det frågan om det är lämpligast att reparera eller byta ut en sliten och dåligt fungerande enhet? Oavsett typ eller storlek är det värt att överväga noggrant.

De mindre proportionalventilerna, som har en relativt låg inköpskostnad, är vanligtvis fördelaktigt att byta ut hela ventilen mot en ny komponent som då också får en förnyad garantitid. Bürkerts magnetventiler har genomgått omfattande tester och är konstruerade för att klara miljontals omställningar. De kräver sällan byte, även under tuffa driftförhållanden. Med processer som kostar tusentals kronor vid driftstopp är det dock vanligt att som standard, ersätta komponenten rakt av.

Däremot kan spjäll- och kulventiler, där materialtekniken gjort en del framsteg i designen genom åren, repareras med många tillgängliga delar. De större spjäll- och kulventilerna tenderar att användas i applikationer som hanterar smutsiga, aggressiva eller nötande media, där ventilkropparna utsätts för stort slitage. Ju större ventilen är, desto mer ekonomisk kan en reparation vara.

Vanligtvis används ventilsäten, tätningar och spindeltätningar som ett servicekit, som också ger en känd underhållskostnad och är därför enkel att budgetera med.

Aggressiva media kan ofta göra sönder mjuka tätningar och sätes material. Ventiler bör specificeras mycket noga baserat på mediet som passerar, men i många fall kan ålder resultera i att tätningar och säten behöver bytas ut i en annars helt felfri ventil.

Potentiella driftstopp och stilleståndstider är också stora frågor som kan påverka beslut kring byten och reparationer. Liksom frågor om renlighet och certifikat, särskilt inom livsmedel, rymd eller medicinska applikationer. Ventiler som används i hygieniska tillämpningar har därför ofta rekommenderade serviceintervaller som är beroende av deras position inom tillverkningsprocessen. Detta planerade underhållsschema förhindrar oönskade ventilfel som kan orsaka betydande produktionsförluster.

 

När det gäller process- och reglerventiler tenderar mediet att vara mindre aggressivt eller åtminstone mer konsekvent. I detta fall är varje komponent utbytbar. Ventilsäten och tätningar finns tillgängliga liksom komponenter för pilotventilerna. I de här fallen, kan du ofta förvänta dig att ventilkroppen förblir användbar, såvida den inte har tagit fysisk skada, och då är en ersättning vanligtvis det enda alternativet.

Uppgraderingar är också en avgörande aspekt i beslutet att reparera eller byta ut ventilen. Det kan vara så att en annan typ av ventil kan ersätter en serie äldre ventiler och förhindrar framtida ytterligare byten. Bürkerts Robolux-serie är ett utmärkt exempel på det. Denna flervägsventil kan ersätta mer än en ventil och flera rörsektioner och -böjar. Modern konstruktionsteknik gör att den kan anpassas för att fungera som blandning och fördelningsventil, eller för att integrera sensorer i ett ventilblock. Antalet potentiella läckagevägar minskas kraftigt och med en färdigmonterad ventil, minskar även installationstiden.

Styrning och kontroll är också viktiga parametrar att tänka på och ta beslut om. Då utvecklingen av automatiserade system ökar, kan reparationen eller bytet av en ventil ge en möjlighet att öka kontrollen och synligheten för en applikation. Det finns produkter (styrhuvuden) som kan appliceras för att skapa en intelligent fältenhet från en befintlig ventil. Den ger information om status och möjliggör extern styrning i en applikation som tidigare förlitat sig på manuell manövrering.

Det kan vara mycket fördelaktigt att uppgradera sina reglerventiler och sin utrustning, då den tekniska utvecklingen varit stor inom detta område. Äldre system kan uppgraderas för att ge snabbare svarstider med användning av 4-20mA-omvandlare och även för att tillhandahålla diagnostisk information om ventilens prestanda. Denna information kan vara mycket värdefull när du försöker hitta förbättringsområden och lösa prestandaproblem. 

Ett vanligt misstag är att använda Kv-värdet för en ventil som flödesvärde. Misstaget man gör är att inte ta hänsyn till de olika trycken genom ventilen eller viskositeten hos det media som kontrolleras. Genom att använda sig av expertråd kan övervakningssystem utformas för att använda den mest effektiva och lämpliga produkten för att säkerställa tillförlitlig prestanda.

 

Det finns fall, där vi har fått in en 25 år gammal ventil på sin första service. I de fallen finns sällan reservdelar att tillgå längre. I den typen av ärenden är det viktigt att titta på applikationen och processen som helhet och ge förslag på individuellt framtagna lösningar. Det kan innefatta integrering av ny teknik som därmed minskar det totala antalet ventiler i processen. Varje fall är specifikt och våra ingenjörer har den kompetens som krävs för att förstå varje verksamhets situation.

De flesta verksamheter vittnar om att förebygga är bättre än att avhjälpa, dvs gott underhållsarbete och säkerställan av kontrollenheter är avgörande för en fungerande applikation. 

Byte av ventiler kan medföra högre initiala kostnader, men där fördelar så som ökad diagnostik- och kommunikationsförmåga samt förnyad produktgaranti leder dock till förbättrad produktivitet på sikt. Rådgör därför med ingenjörer vars erfarenhet kan hjälpa er i valet av byte eller reparation.

 

För att förbättra installation och tillförlitlighet, har eftermarknadsavdelningen på Bürkert som uppdrag att inspektera returnerade ventiler, för att bättre förstå de inrapporterade felen. De returnerade ventilerna kan fungera som de ska vid testning, men där ytterligare undersökningar tillsammans med kund ska hjälpa till att förstå den otillräckliga prestandan i processen.

I många fall visar det sig att ventilen valts ut på felaktiga grunder - ett problem som enkelt kan lösas genom att rådgöra med ventiltillverkaren innan köp. Processkontrolltekniken har gjort enorma framsteg under de senaste åren och när en möjlighet att uppgradera processen finns, bör verksamheterna överväga sina alternativ noggrant. 

Bürkert har erfarenhet av process styrsystem över hela världen och den expertisen kan användas för att hjälpa andra verksamheter att se till att deras applikation är utformad, installerad och drivs på ett så effektivt och pålitligt sätt som möjligt.

Nyfiken på mer?

Läs också: 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Min jämförelselista