Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Metanoldosering med LFC

Thomas Sattler, Product manager Mass Flow Controller,
Bürkert Fluid Control Systems

Bürkert WhitePaper LFC

Kugghjul inom transmission utsätts ofta för extrema belastningar.Generellt tillverkas dessa kugghjul från ythärdat stål i syfte att minska slitaget. Ythärdningen sker normalt genom att i gasform tillsätta kol för att öka kolhalten i stålet, följt av härdning (sätthärdning). Denna process ökar kolhalten i ytskiktet och ändrar stålets struktur i detta område. Som alternativ kan man använda flytande metanol som kolkälla och då krävs mycket noggrann reglering för att tillsätta exakt rätt mängd metanol till härdugnen. Bürker har för detta ändamål tagit fram en massflödesmätare för vätskor (LFC - Liquid Flow Controller) som mycket exakt reglerar rätt mängd kol till härdprocessen.

Min jämförelselista