Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

WhisperValve typ 6757 – Perfekt för användningar med höga volymflöden eller tryck på upp till 16 bar

Letar du efter en medieseparerad flipperventil som håller stånd för ett tryck på 16 bar och fungerar energieffektivt? Letar du efter en ventil som utmärker sig med höga volymflöden trots en kompakt konstruktion på 18 mm? Då är lösningen WhisperValve typ 6757.

WhisperValve typ 6757 doserar, blandar och fördelar vätskor samt gaser. Den medieseparerade 2/2- och 3/2-vägventilen är konstruerad för användning inom analys-, medicin- och laboratorieteknik. Trots den intensiva belastningen vid dessa användningsområden har WhisperValve med flipper-ventilprincipen lång livslängd, kopplar nästan helt ljudlöst (~45 dB) och håller stånd för tryck på upp till 16 bar.

Jämfört med andra vanliga ventiler utmärker sig typ 6757 framförallt med den låga effektförbrukningen på 4,5 Watt. Som alla ventiler i WhisperValve-serien använder typ 6757 Lorentzkraften som fysikalisk grundprincip.

Hur fungerar Lorentzkraftdrivningen?

Permanentmagneter alstrar ett konstant magnetfält. Spolen i ventilhuset rör sig inom magnetfältet. Då uppstår en konstant kraft som rör membranet.

Tillsammans med den beprövade flipper-ventilprincipen går det därmed att åstadkomma snabba kopplingstider. Dessutom rörs membranet särskilt resursbesparande och med mycket lite slitage, vilket resulterar till en mycket hög livslängd för membranet.

Perfekt för många olika användningar

Spol- och desinfektionsprocesser inom medicinområdet

Inom medicinindustrin måste apparater spolas, rengöras, decinficieras och steriliseras. Ventiler som monteras i dialysenheter och medicinska steriliserings- och desinficeringsapparater, t.ex. för rengöring av fiberskop, måste klara spolcykler med temperaturer på upp till 90 °C. Typ 6757 är konstruerad för att klara sådana cykler som löper över en definierad tidsrymd. Trots den kompakta konstruktionen har typ 6757 en DN mellan 1,4 och 4 mm. Det möjliggör Kv-värden på upp till 0,425 m³/h (QNn: 440 l/min), vilket effektiviserar processer.

Analysteknik och laboratorieanvändningar

Tack vare mediesepareringen, tryckintervallet på upp till 16 bar och den kemisk resistensen hos de använda materialen är WhisperValve även perfekt lämpad inom analysteknik och laboratorieanvändningar.

T.ex. vid Flash-kromatografi går det att åstadkomma en högre flödesmängd med ventilerna och därmed kan du öka separeringsprestandan på kromatografikolonnen. Utöver analysteknik och inom medicinanvändningar kommer typ 6757 ifråga även för applikationer med tryck-tidsdoseringar tack vare de enastående kopplingstiderna, t.ex. vid dosering av smakämnen.

Typ 6757

2/2- eller 3/2-vägs ljuddämpningsventil med medieseparering

Typ 6757
  • Mycket snabb koppling vid låg ljudnivå < 45 dB(A)
  • Stort tryckintervall upp till 16 bar vid DN 1,4 mm
  • Hög kemisk beständighet
  • Kompakt design med 18 mm bredd
  • Hög återtryckningstäthet

Översikt över alla fördelar

✓ Hög energieffektivitet tack vare låg effektförbrukning på endast 4,5 Watt
✓ Snabbkopplande ventil med en kopplingstid på 7 ms enligt ISO 12238:2001
✓ Håller för spolcykler med temperaturer på upp till 90 °C
✓ Perfekt för tryckintervall på upp till 16 bar
✓ Hög flödesmängd – Kv-värden möjliga på upp till 0,425 m³/h

Min jämförelselista