Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Ventilblock typ 8652 med PROFINET systemredundans S2

Vårt ventilblock typ 8652 stödjer nu även PROFINET systemredundans S2. Läs mer om fördelarna.

Type 8652 with Profinet Redundancy S2

Systemredundans är ett avgörande krav inom processindustrin och infrastruktursystem, då anläggningarna måste kunna fortsätta fungera även vid ett bortfall. 

En avbruten kontinuerlig produktionsprocess kan resultera i stora kostnader för alla företagstyper och även innebära olycksrisker. Därför ställer dessa områden särskilt höga krav på anläggningsstyrningen och fältenheter.

Högre anläggningstillgänglighet med typ 8652 med PROFINET systemredundans S2

Om en maskin, anläggning eller anläggningsstyrning bortfaller innebär det höga kostnader för företaget p.g.a. stilleståndstider och tillhörande produktionsbortfall. 

Därför finns ventilön typ 8652 utöver PROFINET medieredundansprotokoll (MRP) nu även att tillgå med systemredundans S2

Two diagrams with valve islands connected to one or two control units. Illustration of cable breaks between the valve islands (both diagrams), but also between the control unit (only on the right)

PROFINET S2 kombinerat med medieredundansprotokollet (MRP) löser två avgörande problem: Bortfall av enhetskommunikation (vänster) och bortfall av den minnesprogrammerbara styrningen (PLC) (höger).

Förebygg komplettbortfall vid tekniska störningar på en enskild enhet med medieredundansprotokollet (MRP)

Då en kommunikationanslutning av typ 8652 avbryts, t.ex. p.g.a. ett ledningsbrott, försörjs ventilön med den kompletterande kabeln via en alternativ kommunikationsväg. Det förebygger bortfall p.g.a. ledningsbrott på fält- och enhetsnivån. 

Den här funktionen skyddar dock inte mot stillestånd då den minnesprogrammerbara styrningen (PLC) bortfaller. 

Förebygg komplettbortfall vid tekniska störningar på en anläggningsstyrning med PROFINET systemredundans S2

Typ 8652 kan nu, med motsvarande PROFINET gränssnitt, anslutas till två anläggningsstyrningar parallellt. Då en PLC bortfaller eller behöver underhåll används det andra PROFINET-nätverket utan avbrott för datautbytet. 

Därmed säkerställs anläggningstillgängligheten med redundant kommunikation även på styrnivån. Kortare anläggningsstillestånd gör att du kan producera mer, därmed kan du använda varje minut effektivt för din produktion.

 

Typ 8652

AirLINE - ventilön - optimerad för processautomatisering

Typ 8652
  • Säkerhetsorienterad avstängning av ventiler är möjlig
  • Enkel diagnos tack vare LC-display
  • Processäkerhet tack vare pneumatiska funktioner
  • Optimerade för montering på kopplingsskåpsgolvet
  • Explosionsskyddade modeller i enlighet med ATEX/IECEx zon 2

Sammanfattning av dina fördelar

✓ Högre processäkerhet och anläggningstillgänglighet med MRP och PROFINET S2
✓ Inga anläggningsstillestånd vid ledningsbrott eller styrningsbortfall