Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Nu finns FLOWave typ 8098 med densitets- och massflödesmätning

Med den kompakta och underhållsvänliga flödesmätaren FLOWave går det nu även att mäta och övervaka densitet och massaflöde. Läs mer om möjligheterna och fördelarna som detta kan innebära för din anläggning.

Användning av FLOWave typ 8098 minskar inte bara antalet mätinstrument på din anläggning, det ger också minskad arbetsinsats vid planering, installation, driftsättning och underhåll av din anläggning. Tack vare den väl genomtänkta konstruktionen med endast en ledning och tätning är FLOWave lätt att rengöra och behöver dessutom inte kalibreras lika ofta som andra liknande produkter. Med de tillkommande mätparametrarna massaflöde och densitet blir användningsområdena för FLOWave nu ännu fler.

FLOWave- en kompakt lösning med fleranvändningsområden och mätparametrar

FLOWave typ 8098 kan mäta mycket annat än bara flöde. Sensorn kan exempelvis identifiera byten av vätskor och gasblåsor i mediet. FLOWave registrerar nämligen olika mätparametrar samtidigt och utvärderar dessa:

 • Flöde / volymflöde
 • Temperatur
 • Akustisk överföringsfaktor
 • Differentieringsfaktor

I vanliga fall krävs det flera apparater för att övervaka alla dessa parametrar. Med FLOWave behöver du bara en mätare för samtliga av dessa. 

Nya mätparametrar i FLOWave

 • Densitet (i kg/l, g/cc, …): Densitet innebär förhållandet mellan massa och volym. Bestämningen av densiteten sker i FLOWave med hjälp av vätskans akustiska parameter. Den avgörande fördelen är att mätvärdet kan registreras direkt under den löpande processen vid en fastställd mätpunkt.
 • Massaflöde (i t/h, kg/min, …): Massaflöde är en dynamisk massa-per-tid-enhet och definieras som ett mediums massa, som passerar genom ett tvärsnitt under en viss tid. Genom att mäta med SAW-tekniken, som också tillämpas i FLOWave, beräknas massaflödet med hjälp av mätvärdena densitet och volymflöde (flöde). Andra mätprinciper, som Coriolis, använder sig av massaflöde och densitet för att få fram volymflöde.

Dessa tillkommande mätvärden finns även att tillgå för nya uppdaterade FLOWave. För FLOWave  som redan har börjat användas är det tyvärr inte möjligt att aktivera de extra mätvärdena på grund av tekniska skillnader, eftersom det påverka mätnoggrannheten.

Tilläggsfunktioner ger fler användningsområden

Tack vare de nya mätparametrarna kan typ 8098-modellen exempelvis används inom följande områden:

 • Vid flödesmätning av matolja
 • Vid massaflödesmätning av vätskor inom läkemedelsindustrin
 • Vid blandning och mixning av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker

Vilka är fördelarna?

✓ Ett enda mätinstrument för många mätvärden vilket ger mindre arbete vid installation och hantering
✓ Långvarigt stabila processvärden, inga tryckförluster och enkel rengöring tack vare den väl genomtänkta konstruktionen
✓ Avbrottsfri processövervakning som möjliggör snabbt agerande vid störningar som exempelvis vätskeförändringar
✓ Skyddsklass IP65, ATEX, IECEx eller CRN för användning i krävande miljöer
✓ Hygienisk konstruktion i rostfritt stål

Välj FLOWave nu

Välj bara de mätvärden och tekniska egenskaper som du vill ha i vårt produktfilter på Bürkerts hemsida, så får du precis den FLOWave som du behöver för ditt användningsområde. Du kan beställa FLOWave-produkter direkt online i Bürkert eShop. 

Typ 8098

FLOWave, SAW-flödesmätare

Typ 8098
 • Utan några delar i mätröret
 • I enlighet med hygieniska krav, CIP-/SIP-kompatibel
 • Idealisk för vätskor med låg eller ingen konduktivitet
 • Digital kommunikation, parameterinställning via communicator, display och Wi-Fi
 • Kompakt, låg vikt och låg energiförbrukning

Min jämförelselista