Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Ny kampanj, nya fantastiska innovationer

För Bürkert, kommer årets Hannover-Mässa (7-11 April 2014) markera ett
exceptionellt år för utveckling och nya innovationer. Ännu ett steg från
komponenttillverkare till systemleverantör av kompletta tekniska lösningar. Den
senaste steget i denna övergång är ett kompakt online-analyssystem för
vattenbehandling och en helt ny, revolutionerande flödesmätarteknik.  

Från positionen som komponentleverantör utvecklas Bürkert, steg för steg, mot en systemleverantör av lösningar inom mätning och styrning av vätskor och gaser.

Vi påstår  att "vi får idéerna att flöda". Det gör vi genom att ifrågasätta de konventionella lösningarna och finna nya , inspirerande lösningar på tekniska utmaningar. Bürkerts ingenjörer har lärt sig att ställa de rätta frågorna : " Vem är det som säger att det måste vara sensorelement i mätröret av en flödesmätare ? " Under mottot " Inspiring Answersr" , kommer Bürkert lanseera produkter och teknologier som lämnar de gamla invanda spåren och ge nya svar på grundläggande frågor. Inledningsvis lanseras två äkta världsnyheter på årets Hannover Messe.

Inspirerande teknik

Bürkerts nya Online Analysis System Type 8905 har utformats för vattenverk med kontinuerlig övervakning av behandlat och obehandlat vatten med lagring av de viktigaste mätparametrarna innan vattnet kommer ut i vattennätet. Med denna innovativa plattformen bygger på en kompromisslös miniatyrisering och modularisering. Kompaktare och flexiblare kan det inte bli.  Målgruppen är i första hand konstruktörer och installatörer av processer samt operatörer av reningsverk .

Den andra nyheten är flödesmätaren FLOWave . Den bygger på den så kallade "Surface Acoustic Wave" -teknologin ( " SAW " ) och utgör Bürkert svar på de välkända svagheter som finns i de etablerade flödesmätarteknikerna. FLOWave fungerar helt utan någon sensor inuti rörledningen och kommer att vara den teknologiska basen för fler innovationer framöver. FLOWave är utvecklad för vätskor - till och med icke-ledande vätskor och mätprincipen fungerar exceptionellt bra även vid mycket låga vätskehastigheter.

Bürkert på Hannover Messe: hall 9, monter G16
Klicka på Press downloads för att komma till press releaserna.

Min jämförelselista