Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Kalibrerings- och rengöringsverktyg för sensormoduler

Mobilt handhållet verktyg som sparar tid och minskar kostnaderna vid underhåll av sensorer

Dricksvatten är ett livsmedel som måste övervakas noggrant när det gäller vattenförsörjningen, men också inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare det beprövade Online Analyssystemet typ 8905 från Bürkert är det möjligt att mäta alla relevanta parametrar. Modulsystemet erbjuder plats för upp till sex sensorkuber för bland annat ORP (oxidationsreduktionspotential eller redoxpotential), pH-värde, klor, turbiditet och konduktivitetsmätningar.

Pressmeddelande:

Typ 8905

Online-system för vattenanalys

Typ 8905
 • Kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
 • Baserat på Bürkerts modulära kub- och bakplansteknik
 • Fältbussanslutning för mångsidig industriell kommunikation
 • Fältbussanslutning för mångsidig industriell kommunikation, dataöverföring via mobil gateway
 • Extremt lågt underhåll och lång livslängd tack vare MEMS-teknik

Typ MS01

pH sensor-Cube

Typ MS01
 • Fullt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra Sensor-Cubes
 • Sensor: MEMS ISFET-teknik
 • Hot Swap för byte av Sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • Finns i 2 versioner: Standard och med dricksvattengodkännande (ACS)

Typ MS02

Sensor-Cube för klor (Cl2) eller klordioxid (ClO2)

Typ MS02
 • Fullt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra Sensor-Cubes
 • Tillval av pH-kompenserande klormätning
 • Hot Swap för byte av Sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • MEMS teknologisensor

Typ MS03

Konduktivitet sensor-Cube

Typ MS03
 • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
 • Resistiv cell med 2 elektroder
 • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten

Typ MS04

Redox Sensor-Cube

Typ MS04
 • Fullt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra Sensor-Cubes
 • Hot Swap för byte av Sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • Finns i 2 versioner: Standard och med dricksvattengodkännande (ACS)

Typ MS05

Grumlighet Sensor-Cube

Typ MS05
 • Fullt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra Sensor-Cubes
 • Optisk sensor enligt DIN EN ISO 7027 eller valfritt enligt EPA-metoden 180.1
 • Hot Swap för byte av Sensor-Cubes under pågående drift
 • Minimal åtgång av mätvatten
 • Med fuktövervakning för kontinuerlig stabil grumlighetsmätning

Typ MZ20

Rengöringssystem

Typ MZ20
 • Helautomatisk rengöring av sensorkuber av typserien MSxx
 • Förhindrar avlagringar i systemet och sensorkuberna för långtidsstabila mätningar
 • Två rengöringslösningar för särskilda rengöringsprocedurer
 • Fritt definierbar och ändamålsanpassad rengöringsprocedur

Typ MZ15

Manuell kalibrerings- och rengöringsmodul

Typ MZ15
 • Rengöring och kalibrering direkt på plats
 • Efterlevnad av individuella kvalitetsstandarder / riktlinjer
 • Långvarig tillförlitlighet och exakta mätningar
 • Flexibel användning och därmed ekonomisk och enkel kvalitetssäkring på plats

Min jämförelselista