Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Bürkert har tilldelats certifikatet "berufundfamilie" (karriär och familj) för tredje gången

Att förena karriär, familj och privatliv är inte alltid så lätt. Genom att erbjuda flexibla arbetstidsmodeller och olika åtgärder såsom barnens ledighet gör vi vårt bästa för att stödja våra anställda så mycket som möjligt. Vi är därför glada att ha blivit tilldelade, bland 353 andra företag, certifikatet "berufundfamilie" (karriär och familj) för tredje gången nu.

Certifikatet är ett bevis på att Bürkert med sin personalpolitik är medveten om sina anställdas olika faser i livet.

 

 

 

Min jämförelselista