Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Leverantör till Bürkert

Bürkert är ett av världens ledande företag inom mät-, styr- och reglerteknik. Våra framgångar beror till stor del på våra leverantörer.

Mann und zwei Frauen sitzen am Verhandlungstisch

Därför eftersträvar vi ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete med några av världens bästa leverantörer när det gäller kvalitet, logistik och kostnadsstrukturer. Här går trenden från regionalt till globalt, från del- till systemleverantör och från enbart underleverantör till utvecklingspartner. Av våra leverantörer förväntar vi oss bland annat att de ska

 • ha en nollfelsvision
 • vara flexibla
 • ha korta leveranstider
 • kunna hantera årliga ordermängder från 1 till 1 miljon enheter
 • erbjuda lagring enligt ramavtal
 • vara öppna för logistikkoncept som Kanban
 • kunna leverera till våra anläggningar i Tyskland och Frankrike samt eventuellt även till andra anläggningar utanför Europa
 • aktivt delta i utvecklingsprojekt och vara beredda att tänka nytt och innovativt
 • erbjuda konkurrenskraftiga priser som kontinuerligt optimeras
 • vara certifierade enligt DIN EN ISO 9001 eller enligt IATF 16949
 • helst vara certifierade enligt ISO 14001 eller liknande
 • helst vara certifierade enligt OHSAS BS 18001 eller liknande
 • vara beredda att ta socialt ansvar (corporate social responsibility)
 • följa lag- och myndighetskrav (t.ex. RoHS och Reach) 

Om ditt företag uppfyller dessa krav – hör av dig! Fyll i vårt leverantörsformulär och skicka in det och företagets marknadsföringsmaterial till följande e-postadress: beschaffung@burkert.com Här nedan hittar du mer information om de olika materialgrupperna samt Bürkerts inköpsteam.