Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Hållbarhet

Vi jobbar på det – Bürkert på väg mot klimatneutralitet

Som ett familjeföretag är socialt och ekologiskt ansvarstagande något som alltid varit djupt rotat i Bürkerts företagskultur och, sist men inte minst, förankrat i våra företagsvärderingar.
Mot den bakgrunden är hållbarhet och klimatskydd naturligtvis också mycket viktiga frågor för oss på Bürkert. Att hjälpa våra kunder att möta högre miljökrav är bara en aspekt; vi själva som företag måste och vill ta ansvar och minska vårt eget ekologiska fotavtryck. Att prata om hållbarhet är en sak – men det som verkligen räknas är handling.
Det är därför vi på Bürkert har slagit in på en tydlig riktning: Med projektet ”203ZER0” ägnar vi oss åt de olika handlingsområdena i Scopes för att vara klimatneutrala år 2030.

Vårt mål

Klimatneutralitet till
2030

Vi är medvetna om att vår entreprenörsverksamhet är förknippad med en belastning på vår miljö och att vår planets resurser är begränsade. Vi har gjort det till vårt uppdrag att strategiskt ta itu med frågan om klimatskydd hos Bürkert.

Vår väg mot klimatneutralitet

Medarbetare

Scope 3
  • E-mobilitet
  • Klimatkompensation

Platser

Scope 1 + 2
  • Hållbart byggande
  • Ekologisk el
  • E-mobilitet
  • Klimatkompensation

Produkter

Scope 3
  • Produktutvecklingsprocess
  • Klimatkompensation

Aktuella aktiviteter hos Bürkert

Ekologisk el

Alla våra tyska platser har försetts med grön el sedan 2021. Detta möjliggjorde en minskning av koldioxidutsläppen på > 90 % inom elsektorn (baserat på GHG Protocol Standard). Dessutom är utbyggnaden av våra egna anläggningar för produktion av förnybar energi lika fokuserad som utvärdering och genomförande av energireducerande åtgärder.

E-mobilitet

Bürkerts flotta utökas kontinuerligt till att omfatta olika e-fordon. Dessutom finns e-laddningsstationer tillgängliga på alla våra anläggningsplatser i Tyskland.

Klimatkompensation

Vi är medvetna om att vår entreprenörsverksamhet är förknippad med en belastning på vår miljö som idag ännu inte helt kan undvikas. Därför är det en del av vår holistiska klimatstrategi att kompensera för återstående utsläpp. Bürkert får kompensationsintyg från ett återplanteringsprojekt som har certifierats enligt de strikta Gold Standard-reglerna.

Hållbart byggande

Utöver målet om optimalt utnyttjande av våra platser har ekologiska mål alltid varit prioriterade på Bürkert när det gäller nybyggnation. Här ingår också omfattande åtgärder för resurshushållning, energibesparing, leverans och distribution. Så t.ex. Till exempel har Bürkert Campus tilldelats TÜV-certifikatet för sitt koldioxidneutrala och särskilt hållbara byggande – en standard även för framtida byggprojekt.

Analyser av koldioxidfotavtrycket av våra lösningar

För att uppfylla vårt företagsansvar krävs en målinriktad inriktning av produktutvecklingsprocessen i riktning mot hållbarhet. För detta ändamål analyseras för närvarande vid vilka punkter koldioxid produceras och var det kan sparas, vilket är ett första steg mot koldioxidneutral produktion.

Vid sidan av våra aktiviteter för att reducera vårt koldioxidavtryck, förpliktar vi oss att följa de i vår Code of Conduct och i vår policy för mänskliga rättigheter fastslagna standarder.

Min jämförelselista