Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Compliance

Compliance, integritet och etisk förvaltning är en del av Bürkert-kulturen och bestämmer våra företagsåtgärder. Läs mer i vår uppförandekod.

Code of Conduct (CoC) (Uppförandekod)

Bürkert är måna om att ta sitt sociala ansvar i enlighet med principerna för vår Code of Conduct som publicerats gemensamt av ZVEI och VDMA. Tillsammans med sina medlemmar har de två föreningarna tagit fram en Code of Conduct för etiskt affärsuppförande baserad på best practices. Code of Conduct är en integrerad del av vårt värdebaserade affärsuppförande. Bürkert förväntar sig att dess leverantörsnätverk följer de principer som anges däri som en grundläggande avtalsförpliktelse i vår affärsrelation.

Du kan läsa texten (på 12 språk) på VDMA:s webbplats. Om du inte kan komma åt dokumentet via länken, vänligen kontakta din kontaktperson på Bürkert.

Vi välkomnar alla möjligheter att förbättra oss och ser tips som erbjudanden om stöd.

Policy för mänskliga rättigheter

 

Bürkert-inloggningsplats

Vi välkomnar alla möjligheter att förbättra oss och ser tips som erbjudanden om stöd. Om du vill dela information med oss om tjänstefel eller kränkningar av vår Code of Conduct, inklusive vårpolicy för mänskliga rättigheter, kan du göra det via vår kontaktsektion. Vi behandlar din information konfidentiellt och – om du så önskar – även anonymt. Följande kontaktval står dig till förfogande:

Du kan också vända dig till ett externt kontaktställe. Till översikten över externa kontaktställen.