Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Vår företagskultur

En modern processorganisation för dagens utmaningar.

Bürkerts processorganisation genomsyrar företagskulturen hos oss: det är en korsfunktionell och starkt målorienterad organisationsform med få gränssnitt. För oss handlar hierarki inte om status, utan mer om att kunna tänka framåt och ta ansvar. I vår företagskultur värdesätter vi att medarbetare, oavsett arbetsområde, tänker teamorienterat och tar eget ansvar.

 

En stark företagskultur

I vår företagskultur är det lika viktigt att besluten är transparenta och att ansvar delegeras till respektive team som att våra chefer utgör aktiva förebilder. Dessa principer gäller världen över och utgör en del av vår företagsidentitet.

 

Ett världsomfattande team

För att kunna ta ett helhetsgrepp om komplexa uppgifter och projekt har vi en företagskultur där vi sammanför kompetenser från alla områden. Detta genomförs med största möjliga flexibilitet, i enlighet med de spelregler som krävs. Vi har också en företagsidentitet som främjar en intern direktkommunikation och ett effektivt samarbete inom projektgrupperna.

 

Målet är att vi tillsammans ska kunna uppnå sådant man inte klarar på egen hand. Det gör vi tack vare vår företagskultur som genomsyrar den dagliga verksamheten.

Min jämförelselista