Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Siffror och fakta

Bürkert i korthet

facts and figures

Startår:
1946

Grundare:
Christian Bürkert

Bolagsform:
GmbH & Co. KG, 100 % familjeägt

Delägare:
Familjen Bürkert

Koncernledning:
Georg Stawowy (verkställande direktör)
Meike Querengässer (processchef/personalchef)
Dr. Udo Gais (ekonomichef)
Stefan Müller (teknisk chef)

Ledning för de tyska bolagen:
Georg Stawowy, Dr. Udo Gais, Frank Hils

Huvudkontor:
Ingelfingen

Säljkontor:
36 totalt

Konsoliderad omsättning:
719,7 miljoner euro

Anställda:
3 500 totalt (i Tyskland ca 2 000)

FoU-andel:
6,4 %

Exportkvot:
73,5 %

Investeringskvot:
24,8 %

Tjänsteutbud:
FoU, produktion, rådgivning och konstruktion, leverans, driftsättning, utbildning, eftermarknadsservice

Bransch:
Flödeskontrollsystem: industriell mät-, styr- och reglerteknik: System för att mäta, styra och reglera gaser och flöden, från individuella ventiler, sensorer och regulatorer upp till kompletta automationslösningar och flödessystem

Tillämpningsområden:
Nivåreglering, genomflödesreglering, tryckreglering, temperaturreglering, analysreglering, doseringsteknik

Produktgrupper:
Magnetventiler, process- och reglerventiler, pneumatik, sensorer, MicroFluidics, MFC/MFM, proportionalventiler, regulatorer och styrdon

Exempel på olika branscher:
Analysteknik, fordonsindustri, bioteknik, kemiindustri, elektronik, energi, genteknik, halvledarindustri, kosmetisk industri, livsmedelsindustri, maskintillverkning, medicin, läkemedelsindustri, rymdfart, sanitärteknik, textilindustri, förpackningsindustri, vattenbehandling

Version: 2022

Min jämförelselista