Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Dataskydd

Vi på Bürkert gläder oss åt ditt besök på vår webbplats. Vi hoppas kunna tillfredsställa din nyfikenhet för vårt företag och våra produkter.

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss, och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker vår webbplats. Vi skyddar din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med innehållet i denna integritetspolicy, med våra landspecifika dataskyddsbestämmelser och med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt de nationella bestämmelserna i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

Dataskyddsinställningar

Här kan du återkalla godkännandet eller lägga till eller välja bort enskilda kategorier.

 

Innehållsförteckning

Den ansvariges namn och kontaktuppgifter

Kontakt med personuppgiftsansvarig

Du kan när som helst vända dig till vår personuppgiftsansvarige: Datenschutz@burkert.com med frågor som rör dataskyddet.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ; som identifierbar betraktas en person som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom tilldelning av uppgift som ett namn, ett personnummer, en adress, ett online-ID eller flera andra särskilda särdrag som ger uttryck för individens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet .

Uppgiftsbehandlingens ändamål

Omfattning och typ av insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter beror på om du besöker oss på internet enbart för att hämta allmänt tillgänglig information eller om du tar ytterligare tjänster i anspråk. I grund och botten behandlar vi dina personuppgifter inom ramen för vår affärsverksamhet för ingående av avtal eller förberedelse därtill. Därutöver kan tillvaratagande av våra berättigade intressen eller iakttagande av rättsliga bestämmelser utgöra innehållsmässigt ändamål för vår databehandling. Vi informerar dig i de följande områdena om respektive konkreta ändamål för databehandlingen.

Rättslig grund för databehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grund:   

 • För att uppfylla skyldigheter i samband med ingående av avtal eller förberedelse för detta (art. 6.1 b GDPR)
 • På grundval av ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR)
 • Inom ramen för en intresseavvägning (art. 6.1 f GDPR)
 • På grundval av rättsliga bestämmelser (art. 6.1 c GDPR)

Därutöver kan ytterligare rättslig grund enligt landsspecifika bestämmelser föreligga beroende av typ och omfattning av behandlingen. Vi informerar dig vid våra respektive behandlingar om de konkreta rättsliga grunderna för databehandlingen.

Användning av vår webbplats för informationsändamål

För användning av vår webbplats i rent informationssyfte är det inte nödvändigt att ange personuppgifter. Snarare samlar vi i detta fall vid besök på vår hemsida endast in de uppgifter som din webbläsare automatiskt förmedlar, som till exempel:

 • IP-adressen för din dator
 • datum och tid för besöket på sidan
 • vilken webbläsare du har, webbläsarens version och inställningar
 • vilket operativsystem du använder (Windows, iOS, Linux, etc.)
 • den överförda mängden data och status för överföringar
 • från vilken webbplats du nått vår hemsida
 • andra liknande uppgifter och information som främjar säkerheten i händelse av angrepp på våra informationstekniska system.

Detta sker i regel genom användning av loggfiler och cookies. Syftet med behandlingen är att säkra funktionalitet och kompatibilitet för vår webbplats för en tekniskt oproblematisk användning inklusive felavhjälpning samt skydd mot tekniska angrepp och otillbörlig användning. Rättslig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 f GDPR. I vårt berättigade intresse ligger korrekt drift av vår webbplats. Protokollfilernas data raderas när de inte längre behövs för behandlingens ändamål.

Användning av vår webbplats fär andra tjänster

Om du vill ta fler av företagets tjänster i anspråk via vår hemsida krävs det att du anger personuppgifter. Vilka personuppgifter som behövs för att tjänsterna ska tillhandahållas är beroende av respektive inmatningsfönster eller tillämpning. Ytterligare uppgifter kan du ange frivilligt. Vilka uppgifter som är obligatoriska och vilka som är frivilliga ser du genom att de obligatoriska uppgifterna är markerade med en asterisk (*) eller med påpekandet ”Obligatoriskt fält”. Behandlingen av dina uppgifter sker uteslutande i syfte att förse dig med den önskade tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter samt uppgifter om när dina personuppgifter raderas framgår av beskrivningen av de konkreta tjänsterna.

Kontakt med oss

Hur vi arbetar med insamling av kontaktdata

Insamling av dina personuppgifter (t.ex. namn, titel, telefonnummer, e-postadress, företag, adress) kan ske från följande källor:

 • När du har kontakt med sälj- eller serviceavdelningen.
  På vår webbplats ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med oss per e-post. Tänk då på att en okrypterad kommunikation per e-post är osäker. Det kan inte uteslutas att överförda data på denna väg läses, kopieras, förändras eller raderas av obehöriga. Uppgifterna vidarebefordras till tredje part endast om detta är nödvändigt för behandlingen av detta kontaktinitiativ. Rättslig grund för denna behandling är art. 6.1 b GDPR. Observera att dina meddelanden eventuellt måste sparas inom ramen för lagstadgade registerhållningskrav. I detta fall är den rättsliga grunden art. 6.1 c GDPR.
 • Via vår webbplats www.burkert.se.
 • När du blir kund till oss.
 • När du handlar via vår eShop.
 • Genom avtal eller annan affärskontakt, där du är kontaktperson.
 • När du skickar in en ansökan om en utlyst tjänst hos oss.
 • Via öppen data på webbplatser och i nätverk.
 • När du, personligen eller digitalt, anmäler dig till eller besöker våra events och mässor.
 • Via kontaktformuläret på vår webplats.
  Angivna uppgifter vidarebefordras till tredje part endast om detta är nödvändigt för behandlingen av ditt kontaktinitiativ. Rättslig grund för denna behandling är art. 6.1 b GDPR. Observera att dina meddelanden eventuellt måste sparas inom ramen för lagstadgade registerhållningskrav. I detta fall är den rättsliga grunden art. 6.1 c GDPR.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Bürkert behandlar de uppgifter som lämnas till oss (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och betalningsinformation) och/eller annan information som du lämnat till oss för att identifiera dig som besökare/kund samt den information vi behöver för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administration av affärsrelation.
 • Bokföringsändamål.
 • Möjliggöra support av varor och tjänster.
 • Information om våra varor och tjänster.
 • Ta fram statistik över inköp av varor och tjänster, i syfte att förbättra vårt erbjudande till dig.
 • Garanti- och serviceärenden.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Du finns med i vårt utskicksregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte baseras på det som kallas för berättigat intresse. Det innebär att Bürkert bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse eller behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att den eventuella kränkningen hanteringen medför i detta syfte inte överväger våra behov. 

Om du inte längre vill få e-post ifrån oss, och vill bli raderad från vår databas, kan du enkelt göra det genom att avanmäla dig från samtliga utskick, via länk i alla utskick som går ut eller under avsnitten ”Hur sker utskicket av nyhetsbrevet”, längre ner på denna sida.

 

Nyhetsbrev

När du beställer vårt nyhetsbrev behöver vi förutom din e-postadress en bekräftelse på att du är innehavare av den angivna e-postadressen och är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. De här uppgifterna samlas endast in för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig och dokumentera att vi har ditt godkännande att göra det.  Vidare registreras följande uppgifter vid anmälan:

 • Den anropande datorns IP-adress
 • Datum och klockslag för registreringen

För behandlingen av uppgifterna inhämtas ditt samtycke inom ramen för anmälningsprocessen och det hänvisas till denna integritetspolicy. Rättslig grund för behandlingen är art. 6.1 a GDPR. Inloggningsproceduren loggas på grundval av vårt berättigade intresse enl. art. 6.1 f GDPR och används som bekräftelse på samtycket till att motta nyhetsbrevet. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan du när som helst återkalla. Dina personuppgifter raderas när de inte längre behövs för sitt syfte.

Hur sker utskicket av nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet skickas ut med ”ClickDimensions”, en plattform för marknadsföring via e-post, ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Du kan se leveranstjänstens bestämmelser om dataskydd här: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

Här kan du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev:

 

(Om formuläret inte visas korrekt klickar du här: Avregistrera)

Säkerhet

Med tekniska och organisatoriska åtgärder har vi säkrat vår webbplats och andra system mot förlust, störning, åtkomst, förändring eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Speciellt överförs de personuppgifter som du meddelat i kontaktformuläret krypterat. Vi använder oss för detta ändamål av kodningssystemet TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Cookies

Vi använder cookies för att kunna följa användarnas preferenser och utforma vår webbplats på ett optimalt sätt. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår hemsida. Du kan när som helst radera våra cookies. Detta kan dock leda till att vissa enskilda funktioner inte längre är tillgängliga. För att ta reda på hur du raderar cookies, se hjälpavsnittet i din webbläsare.

Mer information om enskilda cookies och deras syfte finns i våra dataskyddsinställningar.

Webbanalys

Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (”Google”).  Google Analytics använder ”cookies”, som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Webbplatsen använder även Google Analytics remarketing och annonsrapport-funktionerna. Syftet med dessa funktioner är att vi ska kunna förbättra vår marknadsföring till dig genom remarketing. Med dessa funktioner kan målgrupper definieras för annonsering på andra webbplatser och i sociala medier. På så sätt kan t.ex. intressebaserade och personliga annonsmeddelanden skapas baserat på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende. Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookies överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Inom Europeiska unionens medlemsstater och de stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas därför din IP-adress dessförinnan av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen åt webbplatsoperatören. Den IP-adress som förmedlas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en inställning i din webbläsares programvara; vi framhåller dock att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Därutöver kan du förhindra att Google samlar in uppgifter som genererats av cookien och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) eller att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsaren som är tillgängligt under följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Som alternativ till webbläsar-insticksprogrammet kan du förhindra att Google Analytics samlar in uppgifterna genom att klicka på följande länk. Då läggs en cookie som stänger av all framtida insamling av dina uppgifter vid besök på denna webbplats.

Ändra dina cookie-inställningar

 

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns under http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.com/policies/privacy/

Observera att på den här webbplatsen har Google Analytics utvidgats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera en anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

App-analys med Google Analytics för Firebase

För att utforma Bürkert resistApp optimalt för dig och fortlöpande förbättra den använder vi analysverktyget Google Analytics för Firebase. Du kan förhindra databehandlingen genom Google Analytics för Firebase genom att anpassa inställningarna i området dataskydd.

LinkedIn Analytics och LinkedIn Ads

På vår webbplats använder vi Conversion-Tracking-tekniken samt LinkedIn:s Retargeting-funktion. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Med den här tekniken kan webbplatsens besökare få personanpassade annonsvisningar på LinkedIn. Dessutom är det möjligt att skapa anonyma rapporter om prestandan på annonsvisningarna samt information om webbplatsinteraktionen. För det är LinkedIn:s Insight-tagg integrerad på den här webbplatsen genom vilken en anslutning upprättas till LinkedIn:s server om du besöker den här webbplatsen och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto.

I LinkedIn:s dataskyddsdirektiv under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy hittar du mer information om datainsamling och dataanvändning samt möjligheter och rättigheter gällande skydd av din privata sfär. Då du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst avaktivera datainsamlingen under den här länken: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising 

YOOCHOOSE

På vår webbplats används en analys- och rekommendationstjänst från YOOCHOOSE. Leverantören är YOOCHOOSE GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln, Tyskland. Genom denna tjänst kan en pseudonymiserad användarprofil om klick- och köpbeteende skapas. Cookies kan också komma att användas. Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel  6 avsn. 1 a) i DSF. De uppgifter som samlas in med hjälp av teknik från YOOCHOOSE kommer inte att användas för att personligen identifiera besökare på vår webbplats utan ett separat beviljat samtycke till detta och kommer inte heller att sammankopplas med personuppgifter om bäraren av pseudonymen.

Social Media

Vi driver offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. Vilka sociala nätverk vi använder finns angivet nedan. Sociala nätverk som Facebook m.fl. kan som regel utföra omfattande analyser av ditt användarbeteende när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat sociala medier-innehåll (t.ex. gilla-knappar eller bannerannonser). När du besöker oss på sociala medier utlöses ett antal bearbetningsprocesser som påverkar olika dataskyddsaspekter. I detalj händer följande:

När du är inloggad på ditt sociala medier-konto och besöker vår närvaro på sociala medier kan företaget som driver sociala medier-portalen koppla det här besöket till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan i vissa fall också registreras även om du inte är inloggad eller inte har något konto på den aktuella sociala medier-portalen. Dataregistreringen kan då till exempel ske via cookies som sparas på din användarenhet eller genom att din IP-adress registreras. Med hjälp av de uppgifter som samlas in den här vägen kan ägarna av sociala medier-portalen skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen finns sparade. På så sätt kan reklam som är anpassad efter dina intressen visas på den aktuella sociala medier-portalen och på andra platser. Om du har ett konto på det aktuella sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på alla enheter som du är eller har varit inloggad på. Observera även att vi inte kan genomföra alla behandlingsprocesser på sociala medier-portalen. Beroende av leverantör kan därför ytterligare behandlingsprocesser utföras av operatörerna till sociala media-portalen. Närmare uppgifter om detta återfinns i användarvillkoren och bestämmelserna om uppgiftsskydd för respektive sociala medier-portal.

Rättslig grund

En informativ närvaro ska säkerställas då vi syns i sociala media. Här gäller det ett berättigat intresse enligt art.  6 avs. 1 f) i DSF. I nödvändiga fall är den rättsliga grunden även art. 6 avs. 1 a) i DSF. Analysprocesserna som initieras av sociala nätverk kan ev. bero på avvikande rättsliga grunder som ska anges av de sociala nätverkens operatör (t.ex. samtycke enl. art. 6 avs. 1 a) i DSF.

Ansvar och utövande av rättigheter

När du besöker något av våra sociala medier-uppträdanden (t.ex. Facebook) ansvarar vi tillsammans med operatören till sociala medier-plattformen för de databehandlingsprocesser som utlöses vid detta besök. Du kan hävda dina rättigheter (tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, uppgifternas portabilitet och klagomål) både gentemot oss och gentemot operatören till den aktuella sociala medier-portalen (t.ex. gentemot Facebook). Observera att vi trots vårt gemensamma ansvar med operatören till sociala medier-portalen inte helt kan påverka databehandlingsprocesserna på sociala medier-portalerna. Våra möjligheter gäller huvudsakligen respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som registrerats av oss via sociala medier-närvaron raderas av våra system när syftet med att lagra dem bortfaller, du begär att vi ska radera dem, du återtar ditt godkännande av lagringen eller syftet med datalagringen bortfaller. Sparade cookies blir kvar på din användarenhet tills du tar bort dem. Tvingande lagstadgade bestämmelser – framför allt lagringstider – påverkas inte. Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter som lagras av operatörerna till sociala nätverken för deras egna ändamål. För närmare detaljer om detta kan du informera dig hos operatörerna till de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Närmare detaljer om sociala nätverk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantör är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Du kan själv anpassa reklaminställningarna i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Närmare information finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantör är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Närmare detaljer om hanteringen av dina personuppgifter återfinns i Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

Twitter

Vi använder mikrobloggtjänsten Twitter. Leverantör är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Du kan själv anpassa integritetsinställningarna för Twitter i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in för att göra det: https://twitter.com/personalization Närmare detaljer återfinns i Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklam-cookies. Om du vill avaktivera reklam-cookies från LinkedIn använder du följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Närmare detaljer om LinkedIns hantering av dina personuppgifter återfinns i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, DE-20354 Hamburg, Tyskland. Närmare detaljer om deras hantering av dina personuppgifter återfinns i Xings integritetspolicy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube

Vi har inbäddade videor från YouTube på vår webbplats. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Via YouTube används cookies för att samla in uppgifter och för statistisk datautvärdering. Genom denna statistik kan YouTube bedöma hur ofta en video ses, om videon har setts på YouTube eller på vilka webbplatser den är inbäddad. För att skydda din integritet använder vi bara inbäddade YouTube-videor i ett utökat dataskyddsläge. Det betyder att YouTube inte sparar några cookies för en användare som tittar på en webbplats som har en inbäddad YouTube-video, men som inte klickar på videon för att spela upp den. Om videon spelas upp kan YouTube spara cookies på användarens dator, men inga personuppgifter sparas vid uppspelning av inbäddade videor. Ytterligare information om dataskydd från YouTube (Google) finns på www.google.se/intl/se/policies/privacy.

Bürkert – virtuell mässa

På några av våra webbsidor är Bürkerts virtuella mässa integrerad. Integreringen visas endast om du godkänner funktionerna för sociala medier i våra integritetsinställningar. Innehållet som visas där hanteras av servern för det externa företaget V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK (”V-EX”, ”V-Ex”, ”v-ex.com”) och har denna server som värd. Ditt godkännande gör det möjligt för det externa företaget v-ex.com att nyttja den virtuella mässan för analys och övervakning.
Detaljer i integritetspolicyn för V-Ex finns på: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

Ytterligare funktioner och innehåll

Om vi på vår webbplats skulle använda vidareförande funktioner och innehåll (t.ex. kart- eller skrifttjänster), med vilka vi eller tjänsteleverantören behandlar dina personuppgifter, så informerar vi dig om detta på denna plats.

Google Static

På vår webbplats används en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (nedan: gstatic). Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avs.1 f) DSGVO. Det berättigade intresset är säkerställande att vår webbplats fungerar felfritt. Därmed skickar din webbläsare även personrelaterade uppgifter till Google LLC. i USA. Mer information om Googles databearbetning hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Du kan förhindra gstatic-registreringen och -bearbetningen av dina data genom att deaktivera att Script-Code utförs, eller installera en Script-Blocker i din webbläsare.

Google Fonts

På vår webbplats används externa typsnittet ”Google Fonts”. Google Fonts är en service som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland. Det gör att din webbläsare även överför personuppgifter till Google LLC. i USA. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 a) i DSF. Mer information om databearbetning av Google hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Photos

På vår webbplats används en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (nedan: ggpht). Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avs.1 f) DSGVO. Det berättigade intresset är säkerställande att vår webbplats fungerar felfritt. Därmed skickar din webbläsare även personrelaterade uppgifter till Google LLC. i USA. Mer information om Googles databearbetning hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Du kan förhindra ggpht-registreringen och -bearbetningen av dina data genom att deaktivera att Script-Code utförs, eller installera en Script-Blocker i din webbläsare.

Google Maps

Vår internetnärvaro använder karttjänsten Google Maps via en API. För att använda funktionerna från Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vi kan inte påverka denna dataöverföring. Användningen av Google Maps sker i syfte att skapa en tilltalande framställning av vår internetnärvaro och att lätt hitta de platser som vi anger på denna internetnärvaro. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f GDPR. Mer information om hanteringen med användaruppgifter återfinns i integritetspolicyn från Google: https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/.

Microsoft Services

På vår webbplats används en service från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399. Det gör att din webbläsare även överför personuppgifter till Microsoft i USA. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs.1 a) i DSF.

Akamai (CDN)

På vår webbplats använder vi Content Delivery Network (CDN) från Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, med tyska sätet Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching (Akamai). I det här sammanhanget kan ev. din webbläsare överföra personuppgifter till Akamai Technologies Inc. i USA. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 f) DSF. Vårt berättigade intresse är att vi vill säkerställa att vår webbplats fungerar så bra som möjligt. Tjänsten innebär kortare och stabilare nedladdningstider av data och information även vid tunga datanedladdningar. Du kan ta reda på mer om dataskydd hos Akamai Technologies Inc på: https://www.akamai.com/legal/compliance/privacy-trust-center.

Ibexa

Vår webbplats använder en tjänst som tillhandahålls av Ibexa AS, Solligata 2, 0254 Oslo, Norge. Databehandlingen sker uteslutande med anonymiserade uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. 6 avsn. 1 f) i DSF. Det legitima intresset är att förbättra vår marknadsföring.

Monotype GmbH

För att åstadkomma en enhetlig visning använder den här webbplatsen teckensatser av så kallade webbfonter som tillhandahålls av Monotype GmbH, Spichernstrasse 2, 10777 Berlin via fast.fonts.net. Då den här webbplatsen hämtas laddar din webbläsare nödvändiga webbfonter i din webbläsarcache för att texter och teckensatser ska visas korrekt. För det här ändamålet måste din webbläsare upprätta en anslutning till servrar som hör till fast.fonts.net. Det innebär att fast.fonts.net får kännedom om din IP-adress anropat vår webbplats. Den rättsliga grunden för databearbetningen är art. 6 avs. 1 a) i DSF. Då din webbläsare inte stödjer webbfonter visas en standardskrift från din dator. Mer information om dessa webbfonter hittar du i Monotype GmbH:s förklaring om integritetspolicy: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

Bürkert resistApp

Bürkert resistApp installeras via de tekniska leverantörerna iTunes eller Google Play Butik under deras villkor. Om appen installeras via iTunes är leverantören Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornien, USA 95014. Appen hämtas av respektive användare via dennes egna Apple-ID. Alla användare måste då redan ha godkänt Apples villkor. Närmare information om ”Apples dataskyddsriktlinjer” återfinns på http://www.apple.com/se/privacy/ . Information och integritetspolicy från Google Play återfinns på http://www.google.se/policies/privacy/.

eShop/MyBürkert

Om du vill använda vår eShop eller MyBürkert kan du även behöva ange personuppgifter. Respektive uppgiftsrutor anger vilka uppgifter som vi behöver av dig. En överföring till utomstående sker bara om det är nödvändigt för att hantera din beställning eller för din användning av MyBürkert (t.ex. reklamationshantering). Rättslig grund för behandlingen är art. 6 avs. 1 b) DSGVO. Dina personuppgifter raderas då de inte behövs längre för att utföra din beställning eller inom ramen för MyBürkert och det inte finns några juridiska lagringsföreskrifter mot en radering. I detta fall är den rättsliga grunden för en fortsatt lagring art. 6 avs. 1 c) DSGVO.

Olark livechatt

På vår webbplats använder vi livechattsystemet från Olark. Ditt chattförlopp sparas då och dina skickade bilagor arkiveras i 30 dagar. För att kunna ge dig råd på lämpligt sätt behöver vi ditt namn och din e-postadress för att kunna ta kontakt. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Google Ads

Denna webbplats använder online-marknadsföringsprogrammet ”Google Ads” och dess funktion konverteringsspårning. Därför sparas en cookie på din dator av Google Ads om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies slutar gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa delar av vår webbplats och cookien ännu inte har slutat gälla kan vi och Google registrera att användaren har klickat på annonsen och länkats vidare till denna sida. Alla Google Ads-kunder har olika cookies. Därför lämnar cookies inte information om besök på andra Ads-kunders webbplatser.

Den information som samlats in från konverteringscookies används för att ta fram konverteringsstatistik för Ads-kunder som använder konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som har klickat på deras annons och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstag. Men de erhåller ingen information som kan användas för att identifiera användaren.

Om du inte vill delta i spårningsförfarandet kan du enkelt avaktivera cookies från Googles konverteringsspårning via din webbläsares användarinställningar. Du kommer då inte med i konverteringsspårningsstatistiken. Du kan ta reda på mer om detta i Googles bestämmelser om uppgiftsskydd under http://www.google.se/policies/privacy/

Google Tag Manager

Denna webbplats använder sig av ”Google Tag Manager”. Google Tag Manager är ett verktyg för administration av webbplats-taggar. Verktyget är en cookiefri domän och registrerar inga personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt registrerar uppgifter. Google Tag Manager förskaffar sig inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering har företagits på domän- eller cookienivå så förblir den giltig för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ ).

ClickDimensions (webbformulär)

Vi använder en tjänst på vår webbplats som tillhandahålls av ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Den används för våra formulär i nedladdningsområden, anmälningar för webbinarier resp. WebEx-webbinarer. Det gör att vi kan koppla ihop våra formulär med våra CRM-system. Rättslig grund för databearbetningen är att det föreligger ett tillstånd art. 6 avs.1 a) DSGVO. Du kan se ClickDimensions bestämmelser om dataskydd här: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Telavox

På vår webbplats använder vi livechattsystemet från Telavox. Du behöver ej ange personliga uppgifter så som namn eller e-postadress för att nyttja tjänsten. Var alltid försiktig med att dela och uppge personliga uppgifter i chatten. Ditt chattförlopp sparas.

Mottagare och uppgiftsöverföring

Vissa uppgiftsbehandlingsförlopp har vi fört samman i vår verksamhet. Dessa kan betraktas centralt genom våra enskilda företagssektioner, t.ex. för bearbetning av förfrågningar. För att säkerställa våra åligganden och uppfylla avtalsskyldigheter kan även externa uppdragstagare och tjänsteleverantörer (t.ex. logistikföretag eller leverantörer av it-tjänster) komma till användning. Därutöver kan uppgifter gå till mottagare gentemot vilka vi på grund av avtalsmässiga eller lagliga förpliktelser eller på grund av deras samtycke är förpliktade eller berättigade till vidarebefordran.

Uppgiftsöverföring till tredjeländer

En uppgiftsöverföring till tredjestater (stater utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) äger bara rum i den mån den är nödvändig för att genomföra ett avtal/uppdrag för affärsrelationen inklusive förberedelsen eller är tillåten genom vårt berättigade intresse eller på grund av ditt samtycke och endast under iakttagande av de föreskrivna dataskyddsrättsliga förutsättningarna.

Information om vidarebefordran av uppgifter till USA

I vår internetnärvaro är tjänster från företag med säte i USA integrerade. Inom ramen för användande av dessa tjänster kan personuppgifter överföras till servrar i USA hos respektive tjänsteleverantör. Vi vill påpeka att USA inte är någon säker tredjestat i EU-dataskyddsrättens mening. Företag i USA är skyldiga att lämna ut personuppgifter till myndigheter utan att du som berörd har tillräcklig möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot det. Det kan därför inte helt uteslutas att myndigheter i USA (t.ex. säkerhetstjänster) behandlar och utvärderar dina uppgifter på servrar i USA och lagrar dem permanent. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Radering av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för uppfyllande av respektive ändamål eller tills en rättslig grund för behandlingen (t.ex. återkallande av ett samtycke till uppgiftsbehandling) inte längre föreligger. Samtidigt iakttar vi de gällande förvarings- och lagringstidsgränserna.

Då du deaktiverar ditt onlinekonto deaktiverar vi datauppgifterna i vårt system som hör till din e-postadress. Undantaget är då lagring fortsatt krävs p.g.a. skyldigheter avseende dokumentering (art. 17.3 b, GDPR), eller för att förklara, utöva eller försvara rättsanspråk (se art. 17.3 e, GDPR).

Dina rättigheter

Du har rätt:

 • till kostnadsfri information om de personuppgifter vi lagrar om dig (rätt till tillgång)
 • att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas (rätt till bekräftelse)
 • att begära av oss att de personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål raderas ifall deras behandling inte längre är nödvändig och även övriga förutsättningar för radering i GDPR är uppfyllda (rätt till radering)
 • att begära omedelbar rättelse och komplettering av felaktiga personuppgifter som rör dig (rätt till rättelse)
 • att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (rätt till begränsning av behandling)
 • att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet)
 • att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig (rätt att göra invändningar)
 • att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (rätt till individualiserat beslutsfattande).
 • att när som helst återkallasamtycke till behandling av dina personuppgifter med framtida verkan..
 • att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av de personuppgifter som rör dig strider mot GDPR (rätt att inge klagomål).

Vänd dig till vår personuppgiftsansvarige för mer information om dina rättigheter.

Ändring i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar för att säkerställa att vår integritetspolicy alltid motsvarar aktuella rättsliga bestämmelser. Det gäller också i de fall då integritetspolicyn måste anpassas p.g.a. nya eller reviderade tjänster, t.ex. nya serviceåtgärder. Den nya integritetspolicyn börjar då att gälla vid ditt nästa besök på vår webbplats.

Information till kunder och leverantörer enligt art. 13/art. 14 GDPR

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll

Innehållen på Bürkerts webbplatser sammanställs med största omsorg. Emellertid kan vi inte lämna någon garanti för att innehållen är korrekta, fullständiga och aktuella. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7.1 TMG (tyska lagen om telekommunikationstjänster) ansvariga för egna innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte förpliktade att övervaka eller eventuellt efterforska överförd eller lagrad extern information som tyder på en illegal verksamhet. Förpliktelser till avlägsnande eller spärrning av användning av information enligt allmän lag påverkas inte av detta. Ett ansvar i detta avseende är emellertid möjligt först från tidpunkten för kännedom om en konkret lagöverträdelse. Så snart motsvarande lagöverträdelser kommer till vår kännedom kommer vi att omedelbart avlägsna dessa innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt utbud omfattar länkar till externa webbsidor från tredje part, för vilkas innehåll vi inte bär något ansvar. Därför kan vi inte heller lämna någon garanti för dessa externa innehåll. För innehållen på de länkade sidorna är alltid respektive leverantör eller operatör för sidorna ansvarig. De länkade sidorna har vid tidpunkten för länkningen kontrollerats med avseende på eventuella lagöverträdelser. Illegala innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållen på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta tecken på en lagöverträdelse. Så snart lagöverträdelser kommer till vår kännedom kommer vi att omedelbart avlägsna sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehåll och verk på dessa sidor som skapats av Bürkert omfattas av den tyska upphovsrätten. Mångfaldigande, bearbetning, spridning och varje slags exploatering utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt medgivande från respektive rättighetsinnehavare. Nedladdningar och kopior av denna sida är tillåtna endast för privat, icke kommersiellt bruk. Såvida innehållen på denna sida inte har skapats av operatören iakttas tredje parts upphovsrätt. Speciellt kännetecknas innehåll från tredje part som sådana. Om du ändå lägger märke till en överträdelse av upphovsrätten ber vi dig att underrätta oss om det. Så snart lagöverträdelser kommer till vår kännedom kommer vi att omedelbart avlägsna sådana innehåll.