Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

volymflöde

mätning av gasformiga ämnen

Till skillnad från vätskor kan gaser komprimeras. Gasdensiteten förändras beroende på tryck och temperatur. Enligt den idealiska tillståndsekvationen för gaser

förändras volymen i exemplet på bild 1 från 1 m3 före kompressorn till 0,172 m3 efter kompressorn. Eftersom det förekommer ett flöde i det här exemplet anges volymen i förhållande till tiden (volymflöde).

På bilden visas luftmassflödet. Detta ligger konstant på 1,205 kg/h hela vägen. Densiteten ändras från 1,205 kg/m3 före kompressorn till 7,001 kg/m3 efter kompressorn. Normalt anges massflödet som ett standardvolymflöde, dvs. som ett volymflöde enligt det standardtillstånd som definieras i DIN 1343.

Bild av volymförändringen, beroende på mätposition.

Min jämförelselista