Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

volymflöde

mätning av gasformiga ämnen

Till skillnad från vätskor kan gaser komprimeras. Gasdensiteten förändras beroende på tryck och temperatur. Enligt den idealiska tillståndsekvationen för gaser

förändras volymen i exemplet på bild 1 från 1 m3 före kompressorn till 0,172 m3 efter kompressorn. Eftersom det förekommer ett flöde i det här exemplet anges volymen i förhållande till tiden (volymflöde).

På bilden visas luftmassflödet. Detta ligger konstant på 1,205 kg/h hela vägen. Densiteten ändras från 1,205 kg/m3 före kompressorn till

 

            kg

7,001 -----

             m³

 

efter kompressorn. Normalt anges massflödet som ett standardvolymflöde, dvs. som ett volymflöde enligt det standardtillstånd som definieras i DIN 1343.

Bild av volymförändringen, beroende på mätposition.

Min jämförelselista