Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

ventil, direktverkande

Till skillnad från en förstyrd magnetventil slås medieflödet i den direktverkande magnetventilen på direkt genom det ankare som aktiveras genom magnetkraften. I strömlöst tillstånd är ventilen (passagen) oftast stängd med hjälp av fjäderkraft från ankaret

Skriv ut

Vid en elektromagnetisk reaktion förflyttas det tättsittande ankaret. Det har då inte längre någon tätande funktion och det blir fri passage. På 2-läges lyftankarventilen trycker kärnans fjäder med hjälp av medietrycket ventilpackningen mot ventilsätet och stänger passagen. Efter inkoppling dras kärnan med packningen in i magnetspolen och ventilen öppnas. Den elektromagnetiska kraften måste i så fall vara större än summan av fjäderkraften samt den statiska och dynamiska tryckkraften.

Min jämförelselista