Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

vätskekromatografi

Begreppet kromatografi är ett samlingsbegrepp som omfattar fysikaliska metoder där ämnen separeras genom att de fördelar sig mellan en stillastående (stationär) fas och en rörlig (mobil) fas.

Skriv ut

HPLC (high performance liquid chromatography) är ett separeringsförfarande där ett flytande prov transporteras genom en stationär fas under högt tryck. Beroende på typen av växelverkan mellan faserna och vilket prov som används skiljer man mellan adsorptions-, fördelnings-, jonbytes-, uteslutnings- och affinitetskromatografi. Vid HPLC används huvudsakligen metoderna adsorptions- och fördelningskromatografi. HPLC utgår från separeringspartiklar med kornstorlekar på bara några µm. Detta leder till att ett högt antal teoretiska bottnar kan uppnås, men kräver samtidigt att ett högt mottryck kan övervinnas vid transporten genom den mobila fasen via den tunna kolonnen (som har bara några millimeters diameter). Samtliga delar ska om möjligt vara sammankopplade utan död volym samt tryckstabila (upp till 300 bar).

Min jämförelselista