Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

ultraljudsmätare

ultraljudsmätare

Skriv ut

Transmittern sänder en ultraljudsvåg och registrerar hur lång tid det tar innan signalen reflekteras vid ytan. Utifrån denna tid beräknar mätaren avståndet mellan sensorns underkant och ytan. Genom inmatning av specifika värden och transmitterns mätning av omgivningstemperaturen kompenseras det automatiskt för påverkan av ljudets hastighet som är beroende av den omgivande atmosfären. Om avståndet mellan sensorns nederkant och en behållares botten är känt, kan apparaten ange fyllnadsnivån och om behållarens geometri är känd kan den ange hur stor volym som finns i behållaren. Tack vare olika störekofilter kan den också användas i behållare eller tankar där det finns installationer som genererar störekon.

Min jämförelselista