Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

ultraljudsmätare

ultraljudsmätare

Transmittern sänder en ultraljudsvåg och registrerar hur lång tid det tar innan signalen reflekteras vid ytan. Utifrån denna tid beräknar mätaren avståndet mellan sensorns underkant och ytan. Genom inmatning av specifika värden och transmitterns mätning av omgivningstemperaturen kompenseras det automatiskt för påverkan av ljudets hastighet som är beroende av den omgivande atmosfären. Om avståndet mellan sensorns nederkant och en behållares botten är känt, kan apparaten ange fyllnadsnivån och om behållarens geometri är känd kan den ange hur stor volym som finns i behållaren. Tack vare olika störekofilter kan den också användas i behållare eller tankar där det finns installationer som genererar störekon.

Min jämförelselista