Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

tvångslyft

tvångslyft

Magnetsystemets kärna är fast förbundet till membranet, så att membranet också lyfts automatiskt när kärnan attraheras.

Min jämförelselista