Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

tryckstötar

Ventilens uppströmstryck som en funktion av tiden vid ventilöppning och ventilstängning

Skriv ut

Om ventilen plötsligt stängs (stängningstid) vid ett stationärt utflöde med hastigheten  och rörledningen därmed stängs helt, retarderar vätskepelaren abrupt från  till . Det uppstår en tryckvåg som går genom mediet mot flödesriktningen med ljudets hastighet (a). Tryckvågen reflekteras vid behållarens utgång, förflyttar sig tillbaka till ventilingången, reflekteras där igen osv. Till följd av överlagring av de tryckvågor som går mot flödesriktningen och de reflekterade tryckvågorna uppstår ett tryck högre än beräkningstrycket, vars maximala värde kan beräknas enligt följande ekvation:

Where:

Detta tryck högre än beräkningstrycket kallas tryckstöt eller vätskeslag. Det kan uppgå till många gånger arbetstrycket och därmed leda till besvärande buller och framför allt till ökad tryckbelastning av systemet.

Min jämförelselista