Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

tryckstötar

Ventilens uppströmstryck som en funktion av tiden vid ventilöppning och ventilstängning

Om ventilen plötsligt stängs (stängningstid) vid ett stationärt utflöde med hastigheten  och rörledningen därmed stängs helt, retarderar vätskepelaren abrupt från  till . Det uppstår en tryckvåg som går genom mediet mot flödesriktningen med ljudets hastighet (a). Tryckvågen reflekteras vid behållarens utgång, förflyttar sig tillbaka till ventilingången, reflekteras där igen osv. Till följd av överlagring av de tryckvågor som går mot flödesriktningen och de reflekterade tryckvågorna uppstår ett tryck högre än beräkningstrycket, vars maximala värde kan beräknas enligt följande ekvation:

Where:

Detta tryck högre än beräkningstrycket kallas tryckstöt eller vätskeslag. Det kan uppgå till många gånger arbetstrycket och därmed leda till besvärande buller och framför allt till ökad tryckbelastning av systemet.

Min jämförelselista