Bürkert – i din närhet
Kontors /1
    • Huvudkontor
      Burkert-Contromatic AB
      Kattsundsgatan 27
      SE-211 26 Malmö
      Tfn +46 40 664 51 00
      E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

tryckluftsgenerering

För att generera tryckluft suger kompressorn, som drivs av en el- eller förbränningsmotor, in luft genom ett filter, komprimerar den till 6–10 bar och trycker in den – oftast via en mellankylare – i en tryckluftsbehållare

Från tryckluftsbehållaren strömmar sedan tryckluften ut i ledningsnätet. För att kunna kompensera för tryckförluster i systemet genererar kompressorn ett tryck som ligger ca 1,5–2 bar över det arbetstryck som krävs. Tryckluftsbehållaren utjämnar de tryckluftsvariationer som uppstår i systemet till följd av luftförbrukningen.