Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

tryckangivelser

Samtliga tryckangivelser i databladen för Bürkerts produkter avser övertrycket i förhållande till det rådande atmosfäriska trycket (relativt tryck).

Trycket anges i bar. I engelskspråkiga länder används psi (pounds per square inch) och 1 bar = 14,2 psi. Om en direktverkande magnetventil används i vakuumdrift, måste man säkerställa att det råder undertryck på anslutningssidan. Det högre trycket respektive det atmosfäriska trycket måste tillämpas vid tryckingången.

Min jämförelselista