Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

tryckangivelser

Samtliga tryckangivelser i databladen för Bürkerts produkter avser övertrycket i förhållande till det rådande atmosfäriska trycket (relativt tryck).

Skriv ut

Trycket anges i bar. I engelskspråkiga länder används psi (pounds per square inch) och 1 bar = 14,2 psi. Om en direktverkande magnetventil används i vakuumdrift, måste man säkerställa att det råder undertryck på anslutningssidan. Det högre trycket respektive det atmosfäriska trycket måste tillämpas vid tryckingången.

Min jämförelselista