Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

styrhuvud

I styrhuvudet samlas delarna styrventil och indikering med tillhörande inställningsmekanism på ventilaktuatorn i ett kompakt hus.

Detta minskar ledningsdragningen betydligt och behovet av inmonterade processventiler med styrning minimeras. Dessutom får den aktuella processventilen en direkt rumslig tilldelning av pneumatisk styrenhet, optisk lägesindikering och diagnos. Vid behov kan aktuatorn slås på direkt genom den integrerade handmanövern i styrhuvudet.