Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

spole, ovanplacerad

spole, ovanplacerad

Kärnledningsröret utgör tillsammans med ventilhuset en monteringsenhet, medan spolen endast har placerats ovanpå och fästs med en mutter e.dyl.

Min jämförelselista