Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

spole, ovanplacerad

spole, ovanplacerad

Kärnledningsröret utgör tillsammans med ventilhuset en monteringsenhet, medan spolen endast har placerats ovanpå och fästs med en mutter e.dyl.

Min jämförelselista