Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

spole, ovanplacerad

spole, ovanplacerad

Kärnledningsröret utgör tillsammans med ventilhuset en monteringsenhet, medan spolen endast har placerats ovanpå och fästs med en mutter e.dyl.

Min jämförelselista