Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

spänningstoleranser

Alla magnetmanövrerade styrventiler för pneumatiska ställdon är i första hand utformade för arbetsspänningarna 24 V DC samt 24, 110 och 230 V, 50 Hz som är vanligt förekommande i branschen.

Magnetaktuatorer med annan spänning kan levereras. De tillåtna spänningstoleranserna uppgår normalt till ±10 %. Toleransavvikelserna anges i databladet. Det är enkelt att vid behov växla mellan arbetsspänningar genom att den ovanplacerade spolen byts ut.

Min jämförelselista