Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

sensitivitet

sensitivitet

Skriv ut

Minsta börvärdesdifferens som ger en mätbar förändring av den fluida utsignalen. Anges i procent av den maximala fluida utsignalen.

Min jämförelselista